Tre brødre er i ferd med å bygge et helt nytt sentrum i Heggedal

Brødrene Espen, Gudbrand og Franz Tandberg er i ferd med å bygge et helt nytt sentrum i Heggedal, med et 20-talls butikker og 120 boliger fordelt på 30 000 kvadratmeter. - Vi tenker langsiktig og føler en forpliktelse overfor Heggedal å levere kvalitet, sier Gudbrand Tandberg.