Gå til sidens hovedinnhold

Blå politikk for et bærekraftig Asker

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT - VALG 2019: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre ønsker gode liv for Askers innbyggere. Vi mener at balansert og bærekraftig vekst er en forutsetning for velferd og livskvalitet. Derfor trenger vi nye løsninger. Vi vil ha et mangfoldig næringsliv, bærekraftige tettsteder og et enkelt miljøvennlig transportsystem.

Det gode liv i Asker

Gjennom mange år som innbygger og folkevalgt har jeg hatt mange gode opplevelser, og har fått delta og være med på å forme lokalsamfunnet. Jeg er stolt av å bo i kommunen vår, og brenner for å bidra til at andre får de samme mulighetene: Møte med en kommune som leverer gode tjenester, anledning til å delta, og opplevelsen av et godt og meningsfylt liv.

Som politikere har vi et spesielt ansvar for å ta grep om fremtiden. Men jeg tror også at du som leser dette ønsker å ta ansvar og være en del av løsningen, enten du er innbygger, driver næring, eller jobber her.

Jeg vet også at Askers innbyggere vil ha mer enn store ord og god vilje. De vil ha politikk med konkrete planer og handlinger.

Fremtidsrettet næringsutvikling

Høyre ønsker et mangfoldig næringsliv. Vi vil legge til rette for lokale arbeidsplasser, slik at flere kan jobbe i nærheten av der de bor. Vi vil ha gründere og etablerte bedrifter, tradisjonelle næringer, innovasjonsbedrifter og høyteknologibedrifter.

Spesielt velkomne er de bedriftene som drar næringslivet i en grønnere retning. Kommunens eiendomsselskap kan bli en viktig samfunnsutvikler og motor i dette arbeidet, sammen med næringsforeningene og bedriftene.

Det er kanskje en uvant måte å tenke på, men vi mener det kan bidra til raskere igangsetting av de gode tiltakene.

Det dreier seg om ditt Asker – politikk for en ny kommune  

Bærekraftige tettsteder

Vi har mange flotte tettsteder i kommunen. Høyre vil utvikle tettstedene og ta vare på stedenes særpreg, identitet og fortrinn. Vi vil at folk skal velge Asker som bosted, nettopp på grunn av denne variasjonen. Vi tror at noen vil ha urbane impulser, mens andre vil leve mer landlig.

Høyre vil at du uansett skal få nærhet til naturen – til marka, fjorden, eller begge deler. Det er bærekraftig og gir livskvalitet. Vi tror at god folkehelse gjør det lettere å utvikle kommunens tjenester.

Enkel og miljøvennlig transport

Vi vet at hverdagen er en kabal som må gå opp, og at dagens transportsystem kan være besværlig. Derfor vil Høyre vil ha fremdrift i prosjektet Ny E-18.

Dagens Asker har en overfylt motorvei inn mot Oslo, som skaper kø på lokalveiene, stress for mange, og belaster miljøet. Vi vil prioritere kollektivtransport frem til kollektivknutepunktene, for sømløse og enklere reiser. Raske, avbøtende tiltak, som utslippsfri hurtigbåt, må komme i gang snarest.

Disse tiltakene krever handling fra regionale eller nasjonale aktører, men Høyre vil ta grep på kommunenivå for å komme raskt i gang. Det er eksempelvis avsatt et stort beløp for å tilrettelegge for utslippsfri hurtigbåtsom kan avlaste veinettet og gi mange en god start på dagen.

Et nytt skritt nærmere utslippsfrie hurtigbåter  

Vi vil også tilrettelegge ved å regulere veier, gangveier og infrastruktur, og klargjøre for regionale eller nasjonale utbygginger.

Alt henger sammen med alt

Utvikling av tettstedene, næring og samferdsel henger sammen og påvirker hverandre. Høyre vil velge grep som gir synergieffekter, gode lokalsamfunn og livskvalitet for Askers innbyggere. Som politikere må vi både jobbe med helheten, og bestille de riktige konkrete tiltakene.

Høyre har lang erfaring som styringsparti. Kommunesammenslåingen gir ny styrke og energi. Sammen med 60 dyktige kandidater i Høyre, er jeg klar for jobben med å gjøre Asker til en av Norges mest bærekraftige kommuner!

Kommentarer til denne saken