Gå til sidens hovedinnhold

Bjørnsen: - En varslet katastrofe, vi må ta ansvar

Artikkelen er over 1 år gammel

- Problemet med stillehavsøsters som brer om seg i Oslofjorden kan dessverre se ut til å være nok en historie om en varslet katastrofe, sier Kari Sofie Bjørnsen (H) som vil ta saken opp i kommunestyret i Asker i neste uke.

- Det er på tide at også vår del av Oslofjorden tar tak i problemet, sier Bjørnsen som har vært i kontakt med en prosjektleder i Oslofjordens friluftsråd som sier de mer enn gjerne vil bidra sammen med Asker.

Bjørnsen peker på at Asker er en viktig kommune med en lang kystlinje.

- Vi må vi ta ansvar, og det blir viktig med en profesjonell tilnærming til bekjempelse av miljøtrusler. I dette tilfellet vil det være behov for en kartlegging ut fra to perspektiver; nemlig friluftsliv og biomangfold, sier Bjørnsen.

Les også: Minister på besøk fikk en solid ønskeliste fra OF

Vil ha østersdugnad

Til kommunestyremøtet torsdag 9. juni vil hun stille spørsmål til ordfører Lene Conradi (H). Bjørnsen vil ha svar på om ordføreren vil legge til rette for at formannskapet kan få en sak på bordet fra kommunedirektøren som blant annet beskriver hvordan Asker kan samarbeide med faginstanser som Oslofjordens friluftsråd og Miljødirektoratet for å sette i gang en østersdugnad i vår del av fjorden.

Bjørnsen kommer også til å spørre ordføreren om hvilken kartlegging som bør gjennomføres i ulike faser, om det kan søkes støtte til prosjektet fra overordnede myndigheter, og om det vil være hensiktsmessig å samarbeide med Bærum, Nesodden, Frogn og Oslo kommuner.

Bjørnsen vil også be ordføreren vurdere hvordan man best kan involvere innbyggerne i dugnaden.

- Det er opparbeidet betydelig erfaring fra innsatsen i Vestfold så langt, og disse erfaringene deler de som sagt gjerne med Asker. Jeg tenker derfor at en god start kan være at fagansvarlig i Asker kommune kontakter prosjektansvarlig i «Østersdugnaden» i Oslofjordens friluftsråd, og sammen finner ut av hvordan dette best kan følges opp, sier hun.

– Det blødde i nesten én time, sier pinsebader Morten (57) etter møtet med stillehavsøstersen

Fremmed art

  • Stillehavsøsters (STØS) er en fremmed art i norske farvann. Skjellene er knivskarpe, harde og ofte godt kamuflert.
  • De finnes på bløtbunn, festet til andre skjell, på steiner og svaberg.
  • De kan påvirke kystfriluftslivet svært negativt da arten trives i områder egnet for strandaktiviteter, for eksempel på langgrunne strender og i lune viker. Deler av strandsonen kan bli uframkommelig fordi østersen er en økosystemforandrer. Det betyr at den kan endre miljøforholdene der den etablerer seg.
  • Tette bestander danner sammenhengende «tepper» av skjell («revdannelse»), som igjen klassifiserer den som en invaderende art. Slike skjellbanker er blant annet dokumentert i Vestfold.
  • Arten er robust og tilpasningsdyktig, vokser hurtig og har stort spredningspotensial. Stillehavsøstersen står oppført på Fremmedartslista 2018 (tidligere «Svartelista») under Svært høy risiko (SE) fordi den utgjør en trussel mot andre arter som flatøsters og blåskjell.

Kilde: Oslofjordens friluftsråd

Kommentarer til denne saken