Venstre foreslår å flytte bensinstasjon for å få plass til mer parkering i sentrum

Sætre sentrum har stort behov for flere parkeringsplasser, og nå prøver politikerne i Hurum å tenke nytt, blant annet ved å flytte en bensinstasjon.