For om lag 11 000 år siden gikk istiden i Norge mot sin avslutning og isbreene avsatte kjempemessige morener over store deler av Sør-Norge da de smeltet tilbake. På Verket i Drammensfjorden ligger en slik endemorene som har dannet Sandtaket på Verket. Bukta nord for Sandtaket kalles Dramstadbukta og her er det en familievennlig badestrand som er mye besøkt både av barn og voksne. Området er dessuten svært populært blant båtfolk fra hele Drammensfjorden som ankrer opp i denne idylliske bukta. En fin tursti går fra innerst i bukta til ferjekaia på Verket. Her kan man stadig støte på folk som telter eller sover i hengekøye. Skogområdet, kysten og bukta i Dramstadbukta er et populært og viktig rekreasjonsområde både for lokalbefolkningen på Klokkarstua og Verket, i tillegg til mange andre tilreisende.

De siste tiårenes virksomhet i Sandtaket har gradvis endret landskapet her og denne uka fikk dette en ny omdreining da Svelviksands planer om å bygge en ny utskipingshavn i Dramstadbukta ble kjent. Den nye havna vil kutte gjennom stien langs sjøen, og vil bestå av en 90 X 30 meter flytekai som vil beslaglegge store deler av bukta, samt være til betydelig sjenanse for de som bruker området. Dette vil være en fullstendig rasering av området og dets verdi som rekreasjonsområde blir ødelagt.

Svelviksand har allerede en kai på sørsiden av Verket. Bedriften har også uttalt i avisa at de regner med å ha 15 års drift igjen i Sandtaket. Disse to kjensgjerningene gjør beslutningen om å bygge i rekreasjonsområdet vanskelig å forstå. Svelviksand har allerede hentet ut enorme ressurser fra Sandtaket og endret landskapet fullstendig. En slik utskipningshavn vil gi ytterlige varige endringer i en naturperle og påvirke alle oss som bruker området jevnlig. Det gjør noe med rekreasjonsverdien og opplevelsen når nærnaturen blir et støyende industriområde. Nå må politikerne i Asker komme på banen og sette ned foten mot en slik rasering av natur og rekreasjonsområder! Idyllen i Dramstadbukta må få være i fred!