Bettina (28) vil at kommunen bidrar med flere boliger for førstegangskjøpere: – Situasjonen er urettferdig

Askers boligmarked blir stadig trangere for yngre førstegangskjøpere og enslige med dårlig økonomi. Bettina Stemland (28) ønsker nå at kommunen bidrar.