Vi er langtidsbrukere av ferdselsåren langs sjøen mellom Nærsnes, «Hiken» og Slemmestad. De senere år har det kommet opp fem godt synlige skilt ved Grundvikveien med denne teksten: Kyststien går ikke her. Dere går gjennom våre private hager. Har du spørsmål. Ring 99080820.

Informasjonen på skiltene etterlater liten tvil om at hensikten er å få allmenheten til å avstå fra å bruke denne gamle ferdselsåren.

Vi har forståelse for at beboere og hyttefolk i området kan oppleve at passerende fotgjengere kan virke sjenerende. Imidlertid er denne skiltingen trolig i strid med forskrift om skilting.

Les også: Kommunen om omstridt kyststi: - Vil ikke bruke ordet lovlig

Kommunen vil legge kyststien gjennom hagen til Aage og Trine Maren: – Opplever at vi er i veien på egen eiendom

Vi ber derfor ordføreren følge opp at skiltene fjernes eller at informasjonen endres fra ukoselig velkomst og feilinformasjon, til en påminnelse om å utvise tilstrekkelig hensyn, dersom det er et behov.