Ber Hurum dekke kirkens underskudd på nær 500.000 kroner, men kommunen sier fortsatt nei

Artikkelen er over 1 år gammel

Hurum kirkelige fellesråd hadde i 2018 et underskudd på 464.218 kroner. Kostnader knyttet til gravferder var hovedårsaken.