Sammen med mine to hunder har jeg gått Hurumlandet på kryss og tvers etter at jeg flyttet til Sætre for 17 år siden. Jeg elsker landskapet her og floraen av muligheter til variasjon.

Jeg kan føle meg helt alene inne i en stor omsluttende skog eller nyte følelsen av gå i skogen men samtidig være helt nære sjøen. Det er et eldorado av skogsvann, mange med fiskemuligheter, og mange små topper å bestige for å nyte fantastisk utsikt.

Kyststien og skogsstiene er en viktig del av natur, kultur, rekreasjon og folkehelse for befolkningen i den nye store kommunen vår.

Store variasjoner i hvordan stiene er tilrettelagt

Etter at det ble besluttet at Hurum, Røyken og Asker skulle slå seg sammen, har jeg utvidet turområdet mitt til å omfatte hele den nye kommunen. Å gå til fots langs kystlinjen og på etablerte turstier gir en unik mulighet til å bli kjent med lokalmiljøer og likheter og ulikheter steder i mellom.

Nå har jeg gått alle etablerte kyststier rundt hele kystlinjen av nye Asker, samt en god del andre turer i populære turområder. Jeg har registrert at det er en del forskjeller. Det er stor variasjon i hvordan kyststien er tilrettelagt, merket og tilgjengelig. Det er det samme med stiene i marka.

Mange steder er det godt merket, lett å finne frem og stiene utbedret. Andre steder er det ikke merket i det hele tatt. Kyststien har korte og lange strekk her og der hvor det ikke er mulig å gå, eller det er privatisert langs sjøen som sperrer for allmennheten.

Kyststien i nye Asker skal holdes åpen og tilgjengelig for alle

Asker Høyre ønsker å jobbe for at kystlinjen i storkommunen vår skal holdes åpen og tilgjengelig for alle. Jeg kommer til å være pådriver for at dette har stort fokus og prioritet i alle reguleringer og planer som det nye kommunestyret skal behandle i neste periode.

Vekst, vern og privat eiendomsrett må balansere og vi må sørge for prioritering av vern av de verdiene som er viktige for oss og ikke minst for kommende generasjoner. Tilrettelegging for bruk mener jeg også vil være med på å fremme vern. Gjennom bruk blir flere bevisste på verdien av naturen vår.

Dette vil kreve bedre skilting av stier og samarbeid med frivillighet og eiendomsbesittere for å kunne utvide, tilrettelegge bedre og merke flere stier og rundløyper. Dette har fokus i Asker Høyres valgprogram og jeg vil prioritere å følge opp dette gjennom den neste valgperioden.

Asker Høyre vil gjøre kystlinjen og tur- og rekreasjonsmuligheter bedre tilgjengelig for alle.

Nye Asker – Norges beste sted å bli eldre?

To fluer i en smekk: Åpnet nytt servicebygg og vann til hytteeierne