Det tar tid før passasjerene er tilbake på buss og båt etter halvannet år med mye hjemmekontor, og mer bilkjøring til jobb. Nå er det tiden for å gjøre en ekstra innsats for å lokke flere passasjerer til kollektivtrafikken, og et godt tidspunkt for å sette ned billettprisen. Vi krever at den nye regjeringen fortsetter å kompensere kollektivselskapene for tapte billettinntekter så lenge det er behov, så vi unngår kutt i rutetilbudet. Vi skal framover, ikke bakover.

Kollektivtrafikken i hovedstadsområdet har hatt en enorm vekst gjennom mange år. Fra Ruter ble etablert i 2007 og frem til 2019 ble kollektivtrafikken i Akershus doblet. Det har vært en positiv vekst med bedre kollektivtilbud og flere som reiser kollektivt hvert eneste år. Nå er det utrolig viktig at denne trenden ikke snus. Et kutt i rutetilbudet nå vil være svært alvorlig, og vil gjøre at færre reiser kollektivt i hverdagen både på kort og lang sikt.

Pandemien har hatt stor innvirkning på vårt reisemønster. Færre har reist kollektivt og dermed har også kollektivselskapenes billettinntekter stupt. For Venstre og den blågrønne regjeringen har det vært svært viktig å opprettholde kollektivtrafikken gjennom pandemien både fordi at de som må reise kollektivt til jobb skulle kunne gjøre det uten trengsel, men også fordi alle skulle være trygge på at bussen fortsatt går når pandemien er over. Derfor ble det bevilget betydelige midler til fylkeskommunene som kompensasjon for tapte billettinntekter slik at kollektivtrafikken kunne opprettholdes.

Ruter har uttalt til flere medier at hvis ikke billettinntektene øker og det kommer statlige tilskudd en stund til må de kutte i rutetilbudet i området som tidligere var Akershus fra april. Vi er bekymret for at det vil gå ut over tilbudet i helger og kvelder, ikke minst i Asker og Bærum, og vi er særlig bekymret for at det kan bety kutt i hurtigbåttilbudet. Det har vært en politisk kamp over mange år både å etablere og utvikle hurtigbåttilbudet mellom Oslo, Vollen og Slemmestad.

Den avgåtte regjeringen har vært tydelig på at man har fulgt situasjonen tett - og har levert og fulgt opp med ekstra penger til kollektivselskapene hele veien. Det forventer vi at den nye regjeringen følger opp, og stiller opp med en forlengelse av ordningen med kompensasjon for tapte billettinntekter så lenge det er behov for det, slik at vi unngår kutt i kollektivtilbudet.

Venstre har jobbet for, og lyktes med bedre og billigere kollektivtrafikk. Nå kan den bli både dyrere og dårligere. Det er alvorlig.

Vi registrerer at den nye regjeringen også sier at de følger utviklingen tett, og forventer at det betyr at de faktisk stiller opp med de ekstra pengene.