Til barnas beste i samme hus

Flerfaglig: Røykenhuset 0–23 er et samletilbud til barn og unge, foreldre og familie. Det består av helsestasjon, barnevern under ledelse av Marthe Ryen, familiebaserte tjenester ved Torgeir Mjellekås, miljøbaserte tjenester ved Thor Eivind Sund, – Vi har etablert et flerfaglig tilbud med barnet i sentrum, sier enhetsleder Tor Monsen for Røykenhuset 0–23.

Flerfaglig: Røykenhuset 0–23 er et samletilbud til barn og unge, foreldre og familie. Det består av helsestasjon, barnevern under ledelse av Marthe Ryen, familiebaserte tjenester ved Torgeir Mjellekås, miljøbaserte tjenester ved Thor Eivind Sund, – Vi har etablert et flerfaglig tilbud med barnet i sentrum, sier enhetsleder Tor Monsen for Røykenhuset 0–23.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fire tilbud som tradisjonelt har stått på egne ben er samlet til en enhet i Røyken. – Det har gitt oss en fellesfaglig gruppe som skal gi barn, unge og familier et bedre og mer riktig tilbud, sier Tor Monsen.

DEL

Monsen betegner seg selv som en «banditt» i beste forstand.

Han har revet opp tradisjonelle miljøer og satt dem sammen på en ny måte – ikke alene – men i fellesskap med helsestasjon, flyktningtilbud og barnevern.

Et miljøteam skal være lavterskeltilbud ut mot barn, unge og flyktninger. De skal være en forebyggende enhet som legger til rette for et bedre sosialt fellesskap. Under denne paraplyen finnes råd og veiledning, samarbeid med frivillige organisasjoner og oppsøkende miljøarbeid og en utstyrssentral.

Råd og veileding

Helsestasjonen har sine tradisjonelle oppgaver, men er og så involvert i de andre gruppene.

Også barnevernet skal være en mer åpne enhet hvor det er mulig å få råd og veiledning i tillegg til ordinært barnevernsarbeid ifølge lovverket.

Familieteamet driver også veiledning både til enkeltpersoner og familien.

– Mange ganger kan hjelp på veien videre være nok til at familien selv finner gode løsninger for seg og sine, sier leder Torgeir Mjellekås for Familiebaserte tjenester.

Enhetsleder Tor Monsens personlige håp er at gode hjelpetiltak skal føre til at barnevernet kan trappes ned til et minimum.

– Min visjon er at gode t ilbud skal gi mindre behov for et barnevern, sier han.

Flerfaglig ikke tverr

Det viktigste er likevel at de ulike faggruppene klarer å jobbe sammen.

– Ved å jobbe sammen og tenke på samme måte kan vi se helhetene rundt de vi skal hjelpe, sier Thor Eivind Sund i Miljøteamet som jobber praktisk med forebyggende tiltak rettet mot barn, unge og flyktninger.

– Vi er en flerfaglig gruppe som jobber sammen, ikke en tverrfaglig, sier Monsen.

Han kuttet rått og brutalt alle innkjøpte tjenester i barnevernet tre år tilbake. Han valgte i stedet å finne løsninger innenfor egne ressurser og sette inn hjelp til selvhjelp. Gjennom en reorganisering av barnevernet har bemanningen økt, mens antall brukte kroner er på samme nivå som før.

Mer robust

– Vi har blitt et mer robust barnevern, og i et fellesfaglig samarbeid finner vi gode løsninger som gir bedre og riktig hjelp, sier fungerende leder Marthe Ryen i barnevernet.

Hun ønsker å ufarliggjøre barnevernet, og i stedet vise at de faktisk kan bidra med noe positivt både til det enkelte barnet, og deres familie.

– Selvfølgelig har vi også med oss den tradisjonelle tanken om at noen barn trenger mer enn andre, sier hun.

Sammen med de andre gruppene er barnevernet en del av den flerfaglige gruppen som jobber forebyggende.

– Vi ser at ved å ha felles tenkemåte finner vi fram til gode løsninger i fellesskap, sier hun.

Familieteamet skal også være et lavterskeltilbud hvor det er lett å be om råd og hjelp. De arrangerer en rekke kurs for foreldre og familier.

Kortreist

– Vi ser at «kortreiste» tilbud gir økt deltakelse, sier Mjellekås.

Han poengterer også at det skal være et lavterskeltilbud som ikke krever henvisning.

– Det skal være lett å henvende seg til oss og å få hjelp og råd. Vi kan bidra til å bygge familiens kunnskap og lære foreldre til å hjelpe seg selv både individuelt og i grupper, sier han.

Det skal også bygges et tettere samarbeid med skole.

– Vi ønsker å være en like naturlig del av skolehverdagen som det helsesøtrene er. Det er ute i skolen vi kan observere og se på atferd og finne løsninger som passer det enkelt barnet. Jeg tror at det meste kan løses ved at vi kommer inn i bilde før det er for sent, sier Monsen.

Røykenhuset 0–23

Et tilbud til familier med barn i alderen 0 til 23 år

Etablert 1. januar 2015.

Lokalisert på Rådhuset med enhetsleder Tor Monsen.

Miljøbaserte tjenester, Thor Eivind Sund

Helsestasjon, Linda Säterhagen (fungerende)

Familiebaserte tjenester, Torgeir Mjellekås

Barneverntjenesten, Marthe Ryen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken