Gå til sidens hovedinnhold

Barnehager og tariffavtaler

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For minst 95 prosent av de ansatte i private barnehager er lønns- og pensjonsrettighetene regulert gjennom tariffavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den mye omtalte barnehagen i Røyken er et sjeldent unntak.

Sjeldent unntak

En barnehage i Røyken har fått mye oppmerksomhet i media de siste ukene. Barnehagen er ikke medlem i PBL, og jeg har ikke forutsetninger for å vite om den driftes i tråd med lov- og regelverk eller ikke. Dette er opp til tilsynsmyndigheten å avgjøre.
Imidlertid merker jeg meg at de ansatte i barnehagen ikke er omfattet av en tariffavtale.

Det gjør den til et sjeldent unntak i sektoren, uavhengig av hvilke betingelser og avtaler de ansatte i denne barnehagen måtte ha.
Å være en del av det organiserte arbeidslivet med tariffavtale skal være et kvalitetsstempel og et konkurransefortrinn, ikke oppleves kun som en utgiftspost og ulempe for bedriften.


Det handler om å sikre fornuftige reguleringer av rettighetene og pliktene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men det handler også om sektorens renommé og å befeste inntrykket av barnehagene som en seriøs og gjennomregulert bransje.
Gode betingelser og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er avgjørende for at barnehagene skal tiltrekke seg og beholde dyktige og engasjerte ansatte.

Dette igjen er en forutsetning for over tid å kunne tilby et barnehagetilbud av høy kvalitet.
For PBL er det en selvfølge at privat eide, og offentlig finansierte, barnehager skal kunne dokumentere gode vilkår for de ansatte. Det følger med den tilliten vi har gjennom å forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Gode lønns- og pensjonsvilkår til ansatte bør derfor også være en forutsetning for å motta de samme tilskuddene som det store flertallet av barnehager – alle dem som kan vise til at de har ting på stell.

Les også: Dropper tariffavtale og spiser av pensjonen til de ansatte

Stor oppslutning om tariffavtalen

PBL inngikk den første tariffavtalen med fagforeningene i sektoren tilbake i 1997. Og oppslutningen fra barnehagene har vært stor. Siden 2013 har ingen fått være medlem i PBL uten at barnehagen er bundet av en tariffavtale; enten vår egen eller en annen landsomfattende avtale på samme nivå.


Og nylig ble PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta enige om en ny og fremtidsrettet pensjonsordning. Barnehagepensjon, som vil gjelde fra 1. januar 2020, vil gjennom innskudd på sju prosent av lønn til alderspensjon, pluss gode forsikringsordninger og AFP, gi de ansatte i PBL-barnehagene svært gode ytelser, samt være bærekraftig for arbeidsgiverne.

Les også: Kommunen kan ikke kreve tariffavtaler hos private barnehager: – Vi har et ønske om dette i Røyken


Ordnede lønns- og arbeidsforhold er viktig for PBL og medlemmene, og vi mener det er viktig for sektoren. Mer enn 80 prosent av inntektene til de private barnehagene er offentlige tilskudd. Da bør finansieringsordningen også inneholde reguleringer som sikrer at ingen barnehageeiere kan spare penger på bekostning av lønns- eller pensjonsvilkårene til de ansatte.

Kommentarer til denne saken