Halvparten av dagens barnehagebarn går i privat barnehage. Ifølge barnehageloven er det lovpålagt å likebehandle både offentlige og private barnehager. Dessverre får ikke private barnehager like mye tilskudd som de offentlige. Regjeringen hevder likevel at private barnehager er overfinansiert og har planer om å kutte i pensjonstilskuddet.

30 % av alle private barnehager går allerede i minus og kutt i pensjonstilskuddet vil derfor føre til fatale konsekvenser. Blant annet vil barnehagene få mindre kapital til innkjøp av leker og utstyr, vikarbruk og kompetanseutvikling for ansatte. Det er også fare for at flere barnehager kommer til å gå konkurs på grunn av regjeringens lite gjennomtenkte politikk.

Barnehageforliket i 2003 gikk ut på at man skulle likebehandle offentlige og private barnehager, fordi mange ikke fikk barnehageplass. Dette førte til at vi fikk full barnehagedekning i Norge. Når regjeringen nå går bort fra dette, setter de tusenvis av barnehageplasser i fare. Det offentlige har tidligere vist at de ikke klarer å gi full barnehagedekning alene, og nå går altså Arbeiderpartiet i strupen på de private aktørene som har gjort full barnehagedekning mulig.

Som vanlig ser vi at arbeiderpartiet skal straffe private aktører på grunn av ren ideologi. Den sosialistiske vrangforestillingen om at private aktører tjener for mye penger på barnehagedrift og tar ut profitt til seg selv kommer til å gå hardt utover de barna som går i privat barnehage. Ansatte kan se langt etter å få den lønns- og pensjonsavtalen de fortjener for jobben de gjør. Det er et faktum at private barnehager driftes bedre enn kommunale barnehager og foreldre som har barn i private barnehager er svært fornøyde, til tross for mindre tilskudd fra kommunene. Istedenfor å straffe de private barnehagene burde heller regjeringen legge til rette for at de kommunale kan lære av hvordan private barnehager driftes.

Onsdag skal alle private barnehager i Norge streike mot regjeringen sitt forslag om kutt i pensjonstilskuddet. Vi i FpU støtter streiken og ber regjeringen om å reversere planene og heller begynne å føre en politikk som likebehandler offentlige og private barnehager.