Både i grunnskolen og videregående skole blir skriftlige og muntlige eksamener avlyst våren 2022. Det kommer fram i en pressekonferanse fredag morgen.

– Skolen er den viktigste opplæringsarenaen vi har, og den har ikke hatt lov til å fungere optimalt, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under pressekonferansen fredag morgen.

Ønsket en rask avgjørelse

Brænna sier at situasjonen har vært veldig forskjellig ulike steder i landet, og at spesielt de store byene og de eldste elevene har hatt en annerledes skolehverdag med mye digital undervisning og begrenset oppmøte.

Regjeringen har sett på flere faktorer i vurderingen av spørsmålet om eksamen for det inneværende skoleåret:

– Vi har for det første sett på hvordan vi kan sikre at elevene får mest mulig læring ut av det som er igjen av skoleåret. For det andre har vi sett på hvordan elevene skal få vist kompetansen sin på flere og varierte måter, sånn at læreren får et best mulig grunnlag for å sette standpunktkarakter, uttalte Brenna.

I tillegg har de lagt vekt på en rask avgjørelse, slik at planleggingen av resten av skoleåret kan foregå best mulig, og for å unngå uro og usikkerhet for elevene.

Vektlegger tre ting

Regjeringen lener seg på anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet når de nå avlyser vårens eksamener. Utdanningsdirektoratet har vurdert hva som er praktisk gjennomførbart, og har i tillegg lagt særlig vekt på tre hensyn:

– Hensynet til likebehandling av elevene, hensynet til en rettferdig sluttvurdering og hensynet til motivasjon, trivsel og læring.

Brenna uttaler at hun i tillegg har tatt rådene fra KS, fylkeskommunene, statsforvalterne, Elevorganisasjonen og lærernes organisasjoner inn i beregningen.

Fag- og svenneprøver gjennomføres

Privatisteksamener og eksamener som elevene trenger for å få vitnemål, skal gjennomføres. Det gjelder også fagprøver og svenneprøver.

– Vi kommer ikke til å gjøre endringer i opptaket til høyere utdanning i denne runden. Det vil, som i 2020 og 2021, gjennomføres som normalt, presiserte Brenna.

Hun la til at dette ikke har vært en enkel avgjørelse, og at hun mener eksamen er en viktig del av sluttvurderinga.

– Men eksamen utgjør 20 prosent av sluttvurderinga på elevenes vitnemål, og jeg mener en avlysning nå gir bedre tid til å jobbe med de resterende 80 prosentene etter to spesielle år.