Avlyser alle politiske møter før påske: – Ser for oss langvarig krise

INFORMERTE: Ordfører Lene Conradi informerte om Korona-viruset torsdag ettermiddag sammen med kommunelege og kommunedirektør.

INFORMERTE: Ordfører Lene Conradi informerte om Korona-viruset torsdag ettermiddag sammen med kommunelege og kommunedirektør. Foto:

Kriseledelsen i Asker bestemte fredag seg for å avlyse alle politiske møter før påske. Ordfører Lene Conradi både tror og håper at Askers innbyggere viser forståelse for at det vil ta lengre tid for kommunen å behandle saker den nærmeste tiden.

DEL

Fredag holdt kriseledelsen i Asker kommune møte, og der ble det endelig bestemt at alle politiske møter i Asker kommune før påske bli avlyst. Ordføreren vil løpende vurdere om hun skal kalle inn til tirsdagens formannskapsmøte. Dette møtet vil foregå digitalt.

– Avlysningene skjer på grunn av at vi er i en beredskapssituasjon, av smittevernhensyn samt av kapasitetshensyn da det framover vil være viktig å kunne omdisponere ressurser fortløpende for å kunne å håndtere situasjonen med koronaviruset, sier Conradi.

Stenger rådhuset

Fra før er det kjent at rådhuset i Asker er stengt for publikum. Innbyggerservice skal opprettholdes, men det vil innføres begrensninger til tjenester, og kommunikasjonen vil i hovedsak foregå digitalt.

Les også: Slik blir Korona-hverdagen i Asker: – Forbudt å besøke omsorgsinstitusjoner

– Både politikere og befolkningen generelt må utvise en større grad av tålmodighet i denne situasjonen, men det tror jeg det er en forståelse for. Nå er det viktig at vi bruker ressursene våre riktig tatt i betraktning den situasjonen vi er i, fortsetter Conradi.

– Blir langvarig

I kriseledelsen hadde de fredag en omfattende gjennomgang av alle tjenesteområdenes oppfølging av de nasjonale tiltakene, og hvordan disse kan gjennomføre på en effektiv måte for å redusere smitterisiko, men også skjerme de mest sårbare i denne situasjonen.

– Vi ser for oss at denne krisen vil bli langvarig og derfor er vi opptatt av kapasitetsplanlegging slik at vi har tilstrekkelig ressurser tilgjengelig til enhver tid. Dette innebærer at organisasjonen i perioder vil bli sterkt presset ved økte behov, at mange ansatte kan forventes å være syke. Vi ser på ulike måter å organisere arbeidet på, omdisponere ansatte til prioriterte områder og ulike tiltak for å hente inn andre ressurser i samfunnet som f.eks. nylig pensjonert helsepersonell, sier Conradi.

Det samfunnskritiske prioriteres

Det blir heller ikke noe av kommunestyret som skulle vært avholdt i slutten av mars. Conradi påpeker at de selv i en krisesituasjon som dette er har et lovverk som sørger for at kommunen opprettholder en normal drift.

Conradi understreker at det i den nærmeste perioden er de samfunnskritiske funksjonene som prioriteres.

– Om noen av våre temaplaner blir utsatt lever vi fint med det. Jeg tror de fleste politikere har forståelse for det, og jeg har fått hyggelige tilbakemeldinger fra politikere i kommunestyret, og de har også stilt seg selv til rådighet, forteller Conradi.

Tre møter neste uke

Politikerne har ikke lov gjennom loven å avholde møter per e-post, men kan avholde møter såkalte fjernmøter på videolink, men da må de tekniske forutsetningene være i orden. Kriseledelsen kommer uansett til å møte den nærmeste tiden.

– Kriseledelsen skal avholde møter mandag, onsdag og fredag førstkommende uke.

Noen av de viktigste punktene i fredagens møte i kriseledelsen var:

  • Det jobbes med å etablere fjernundervisning/hjemmeundervisning for 12 000 elever i Askerskolen.
  • Vi har etablert eget barnehage og skoletilbud for elever til 1–4. trinn for arbeidstakere som jobber med samfunnskritiske funksjoner.
  • Forsterking av den etablert korona-telefontjenesten for å bedre publikumsservicen og avlaste legevaktene.
  • Det forberedes en ny legevaktfunksjon som gjør det mulig å skille pasientgrupper som er smittet fra andre pasientgrupper.
  • Det forberedes egne prøvetakingspunkter to geografiske steder i kommunen for å avlaste legevaktene og for å kunne øke kapasiteten.
  • I samråd med arbeidsmarkedsbedriftene Asker produkt og Jobbhusene som nå er stengt er vi i ferd med å etablere ordninger som gjør at de ansatte får oppfølging i egne boliger.
  • Det er viktig å mobilisere ressursene i lokalsamfunnet, derfor vil ordføreren ta initiativ til møter (digitale) med aktuelle aktører fra frivilligheten, kirken og næringslivet til uken.

Artikkeltags