Avgrunnsdalen: - Stiller meg uforstående til at man kan begynne å skyte der

- Jeg stiller meg spørrende til de opplysninger som Terje Vernly og HSSK kommer med i saken om Avgrunnsdalen, sier Hans Erik Rødby i en kommentar til RHA.