En av konkursene i Asker i august er Spikkestad Storkiosk AS. Kiosken har vært et kjært møtepunkt på Spikkestad i mange år og innehaver Balaye Jame Shahin Zargar har også fått frivillighetsprisen i tidligere Røyken kommune for sin innsats for lokalmiljøet.

Men nå er det slutt for storkioskdriften.

Tallene for Asker er på langt nær så dystre som tallene for landet for øvrig. For første gang siden før pandemien er det en betydelig økning i antall konkurser, og tallene begynner å likne på nivåene fra toppåret 2019.

Sterk økning

– Vi har våknet opp fra sommerdvalen og nå ser vi virkelig en kraftig økning i konkurstallene. For første gang ser vi tall som er høyere enn i 2020, og vi nærmer oss nivået i toppåret 2019. Vi er riktignok ikke der helt ennå, men vi er på god vei, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Når det gjelder Viken, så ble det registrert 54 konkurser i august måned, og det er 22 flere enn i samme måne di fjor, og en økning på 69 prosent.

På landsbasis var det 211 konkurser i august, og det tilsvarer en økning på hele 62 prosent, sammenliknet med 130 konkurser i august 2021.

Konkurser i Asker

Holmen Bilpleie, Vogellund 6, 1394 Nesbru, som drev med rengjøring av bygninger og solgte renholdstjenester til private, bedrifter og det offentlige. Innehaver: Zemka Harcevic.

Vizart AS, Otto Blehrs vei 22C, 1397 Nesøya, som drev med produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer. Daglig leder: Espen Fyksen.

Eyemarine AS, Leangbukta 36, 1392 Vettre, som drev med salg av båt og båtutstyr med tilhørende virksomhet, samt tjenester/produkter som naturlig hører sammen med dette, samt deltagelse i andre virksomheter innenfor samme bransje. Daglig leder: Monica Rød.

Spikkestad Storkiosk AS, Nye Stasjonsvei 27, 3430 Spikkestad, som drev med drift av gatekjøkken og salg av kioskvarer. Innehaver: Balaye Jame Shahin Zargar.

Asker Båtservice AS, Leangbukta 36, 1392 Vettre, som drev med maritim servicevirksomhet, herunder utleie, salg av båter og installasjon av båtutstyr, samt konsulenttjenester. Daglig leder: Monica Rød.

Fortis Petroleum Norway AS, Solbråveien 20, 1383 Asker, som har drevet petroleumsleting og -utvinning og hva dermed står i forbindelse, samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i slik virksomhet alene eller i samarbeid med andre selskaper og interesser.

Berner & Goldwater AS, Hogstadveien 91, 1383 Asker, som har drevet med utleie av egen eller leid fast eiendom ellers\u0009Utleie av egen eller leid fast eiendom. Samt foreta investeringer i aksjer og andre verdipapirer. Daglig leder: Sigurd Thorshaug Berner.

Gjør Det Selv IT AS, Snipeveien 5, 3470 Slemmestad. Drev konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi.