Slike folk i styre og stell, er vi da ikke tjent med. De sier at alle er varslet angående saken. Det er ikke sant. Vi vet at mange av de berørte i sak 21/10298 ikke har mottatt høringsinvitasjon. Kommunen følger dermed ikke Forvaltningsloven.

På tross av gjentatte krav om utsatt høringsfrist på grunn av dette, har ikke forvaltningen innrømmet det.

Røyken og Hurum kommuner eksisterer ikke lenger. Det er Asker kommune som har kommet med dette forslaget. Å trekke inn Røyken og Hurum blir å tåkelegge saken.

Her har man vedtatt nye kriterier for kommunal vei i Asker kommune, og unnlatt å vurdere veinettet i hele kommunen.

At disse to damene sier at saken vil bli ryddig og rettferdig behandlet er ikke betryggende på denne bakgrunn.

Meld deg inn i fb-gruppa Nei til tvangsprivatisering av kommunal vei i Asker. Skriv høringsuttalelse enten du er berørt eller ikke – saksnummer 21/10298 til post@asker.kommune.no