Askerparkens venner, www.parkvenn.no, stiftes 27.05.2021.

I formålsparagrafen står det: «Den vil arbeide for i størst mulig grad å oppnå foreningens visjon om å skape en sentral park i Asker sentrum med Frognerparken i Oslo og Central Park i New York som ideal der idrett, mosjon, lek og kultur forenes i et felles grønt uterom til glede for innbyggere i alle aldre.»

Ingen av parkene ble utviklet uten kamper. På grunn av politisk vanskjøtsel var Central Park på 1970-tallet forsøplet, nedtagget, full av narkotika og kriminaliteten blomstret.

Les også: Føyka – samarbeid for å nå målene?

På samme tid vedtok Bystyret i Oslo å legge en firefelts motorvei gjennom Frognerparken. I dag er det vanskelig å tro at Central Park har vært en svinesti og alle tror at historien om Bystyrevedtaket i Oslo er en spøk.

Central Park ble reddet ved at det ble etablert en stiftelse, privat sektor stilte opp, donasjoner ble gitt og trygge rom etablert. I Oslo ble Frognerparkens venner ble etablert. Foreningen fikk stoppet motorveien etter hard en kamp. Foreningen har skaffet 25 millioner kroner fra sponsorer som blant annet er brukt til innkjøp av skulpturer, etablering av besøkssenter, juletre ved hovedinngangen og et fabelaktig rosarium i Triangelparken.

Frognerparken er Norges mest besøkte turistattraksjon. For all god byutvikling må mennesket stå i sentrum, skriver riksantikvar Hanna Geiran i Aftenposten 20/4-21 i replikken «Nå blir byutvikling allemannseie» og fortsetter: «For hva slags steder vi ønsker å bo, bør vi alle ha en mening om», «vi kan skape byrom som bidrar til det gode liv for befolkningen – eller ikke. Derfor bør alle tenke over hva slags by de vil bo i, og argumentere høyt og tydelig i samfunnsdebatten.»

Les også: Muligheter for idrett, rekreasjon og bokvalitet skal prege sentrumsutviklingen på Føyka

Vi har tenkt. Nå argumenterer vi høyt og tydelig: Framtidige generasjoner fortjener at vi gjør som Oslo på 1970-tallet. Der lot de være å bygge motorvei. Vi bør la være å bygge boligblokker i Askerparken. For våre barn og barnebarns skyld skal vi ikke bare bevare Askerparken, men utvikle den. Askerparken kan bli for Asker hva Frognerparken er for Oslo og Central Park er for New York.

Det er så verdifullt at verdien ikke kan måles i penger. La oss ikke bli en kommune som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. Likevel, kanskje kan det lønne seg økonomisk også? Er det ikke deg rønne aksjene som har steget mest det siste årene? Kan Askerparken bli en turistmagnet for hele landet? Hva vil en sentral park i Asker generere av turistinntekter?

Skal en park overleve og utvikles, trengs en visjon. Vår visjon er at Asker får sin «Frognerpark». Vedtak om å bygge ned Askerparken med boligblokker vil om 50 år måtte oppleves som en spøk. Nå når arealplanen skal vedtas i løpet av året, må vi alle bidra med å åpne øynene til våre folkevalgte så de virkelig ser alle de fantastiske mulighetene området byr på. Det er nå kampen for Askerparken virkelig starter.

Er du med?

Les også: Bevar «Askerparken» til rekreasjon og glede for kommunens innbyggere slik det er vedtatt.