Historisk høyt nivå av torskeyngel i Oslofjorden

Tidlig i oktober var forskere ved Havforskningsinstituttet på tokt ved Bjerkås i Oslofjorden for å sjekke fiskebestanden. Og barna fra Drengsrudtunet barnehage i Asker, som var ute på tur, fikk være med å telle og sjekke fangsten.