I november mottok kommunen brev fra IMDi med anmodning om å bosette 360 flyktninger i løpet av 2023. Da formannskapet møttes tirsdag, ble det vedtatt at kommunen imøtekommer forespørselen.

Les også: På Torvbråten har Oksana (46) og Svitlana (45) ansvaret for en unik klasse: – Blir noe helt spesielt

Fire av plassene forbeholdes til bosetting av enslige mindreårige under 15 år, mens 12 av plassene benyttes til bosetting av enslige mindreårige over 15 år, skriver kommunen i en pressemelding.

Vil avvente flere

Her står det videre at som en del av vedtaket vil kommunen sørge for å opprettholde høy kapasitet for bosetting gjennom at de aktuelle tjenestene i oppvekst og velferd samarbeider tett. Kommunen vil avvente situasjonen med tanke på å eventuelt bosette flere enn 360 flyktninger i 2023 ved en eventuell ny anmodning.

– I fjor bosatte kommunen 340 flyktninger, som er mer enn noen gang tidligere. Det var et resultat av solid arbeid fra mange mennesker som sto på for å sikre nye hjem til flyktningene som kom hit. Et tilsvarende samarbeid er nødvendig for at vi skal kunne bosette 360 flyktninger i år, slik formannskapet nå har vedtatt, sier ordfører Lene Conradi.

– Jeg er både takknemlig og glad for at vi på strak arm kan klare å bosette så mange flyktninger på kort tid. Gjennom et godt samarbeid klarte vi dette i fjor, og vi er motiverte for å få det til også i år, avslutter ordføreren.