Gå til sidens hovedinnhold

Asker kommune får tilbake millionbeløp etter feilaktig utbetaling

Asker kommune satte 1,77 millioner kroner feilaktig inn på kontoen til en mann. I retten ble han frifunnet for straff, men dømt til å betale tilbake beløpet.

(Drammens Tidende)

Pengene skulle egentlig overføres til et selskap som hadde betalt for mye i kommunale avgifter i oktober.

Feilen ble oppdaget i desember, men da hadde mannen allerede kjøpt aksjer for 1,75 millioner kroner. Aksjene har i ettertid stupt i verdi.

I Ringerike, Asker og Bærum tingrett ble mannen frifunnet for grovt underslag. Aktor la ned påstand om fengsel i ett år og tre måneder.

– Etter en samlet vurdering kan retten ikke utelukke tiltaltes forklaring om at han trodde at beløpet var innvilget startlån/egenkapital til kjøp av bolig, skriver tingrettsdommer Kjeld Tore Nørgaard.

Mannen ble derimot dømt til å erstatte kommunens tap på 1.771.806 kroner i forbindelse med den feilaktige utbetaling.

– Etter rettens vurdering er vilkårene for erstatning oppfylt. Selv om det etter det strafferettslige beviskravet ikke kan legges til grunn at tiltalte har handlet forsettlig, er det en klar sannsynlighetsovervekt for at han handlet uaktsomt. Uaktsomheten har medført et tap for Asker kommune, skriver Nørgaard.

Kommentarer til denne saken