Asker kommune: – Det er spredning i alle aldre

PRESSEKONFERANSE: Kommuneoverlege Meera Prakash Grepp, Ordfører Lene Conradi, kommunedirektør Lars Bjerke var til stede.

PRESSEKONFERANSE: Kommuneoverlege Meera Prakash Grepp, Ordfører Lene Conradi, kommunedirektør Lars Bjerke var til stede. Foto:

Asker kommune holdt pressekonferanse om Koronaviruset torsdag ettermiddag.

DEL

På grunn av de siste dagers utvikling av den alvorlige situasjonen med koronasmitte ble det innkalt til pressebrifing om Asker kommunes tiltak torsdag ettermiddag.

Ordfører Lene Conradi, kommunedirektør Lars Bjerke og kommuneoverlege Meera Prakash Grepp var til stede.

– Vi har satt kriseledelse. Det er en dramatisk situasjon når regjeringen har iverksatt de strengeste preventive virkemidler og tiltak i Norge i fredstid. Men jeg er veldig glad for at vi i daghar fått så klar beskjed, for jeg har opplevd at våre innbyggere er mer enn klare for å bidra til denne dugnaden, sier ordfører Lene Conradi.

Conradi var nøye med å understreke at Asker skal bidra til den nasjonale dugnaden, og hun skrøt av jobben helsepersonell kommer til å gjøre og allerede gjør i denne tiden.

Per 15.30 var 20 personer med påvist smitte i Asker. To har ikke påvist smittekilde. To er innlagt på sykehus, og det er nok til at de trenger spesialistbehandling. De er Ikke kritisk syke.

– Det er spredning på hele aldersspekteret og daglig kontakt med dem som er smittet. Det er jevnlig kontakt med de i karantene. Det er viktig at folk bidrar til minst mulig smitte i samfunnet, så skal vi sørge for å følge opp de som er i karantene, sier Grepp.

100 i karantene

100 personer i Asker er per torsdag satt i karantene, i tillegg kommer de som er i direkte karantene etter reiser.

– Dette vil forandre hverdagen til innbyggerne. Vi er veldig opptatt av å skjerme svake grupper og ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

– Kommunelegen har fått et eget oppfølgingsteam. Vi har god oversikt. Det er vanskelig å vite varighet så vi må planlegge for at det kan vare over lang tid. Vi føler at vi har fått klare nasjonale råd i dag, og det er bra, fortsetter Bjerke.

Legger til rette for undervisning

– Asker kommune Legger til rette for fjern- og hjemmeundervisning for elever. Vi er i gang med å tilrettelegge dette gjennom Google Classroom. Vi har gode systemer som gjør dette mulig, men krever god planlegging. Alle med et særskilt omsorgstilbud og som trenger tilrettelegging i denne gruppen vil få dette, sier Bjerke.

– Det blir forbud å besøke kommunens omsorgsinstitusjoner, sykehjem og eldrehjem. Hvis besøk skal gjennomføres må man ha særskilt avtale og besøkene skal gjennomføres i egne soner. Vi planlegger egne prøvetakingspunkter når kapasiteten ved legevakt er sprengt. Vi har planer om å lage to punkter for dette i kommunen. Vi vil opprette en alternativ legevaktsfunsksjon for å skjerme Koronapasienter fra andre. Dette også for å avlaste fastleger, sier Bjerke.

I hjemmetjenesten er det vanlig tjeneste, men de tar også sine forholdsregler med tanke på smittevern.

Kultur, idrett og kommunale tjenester

Asker kulturhus og Sekkefabrikken stenges, alle badene stenges i sin helhet. Alle med øyeblikkelig virkning. Bibliotekene vil kun tilby utlån elektronisk. Hjemmekontor for de av kommunens ansatte som det passer for. Ansatte i skole og barnehage kan også bli vurdert brukt i helsetjenesten ved behov.

Alle utesteder, puber, restauranter, kafeer og kantiner stenges, men kan holdes åpne hvis de besøkende kan holdes én meter fra hverandre.

Rådhuset stenges for publikum og all møtevirksomhet bortsett fra formannskap innstilles. Det betyr at også kommunestyret i mars er avlyst. Det blir likevel muligheter for å se formannskapet på stream på kommunens hjemmesider.

Asker følger naturlig nok også de nasjonale restriksjonene som kom ut tidligere torsdag;

- Alle skoler og læresteder stenges. Alle som har vært utenlands, må i karantene, unntatt de som har vært i andre nordiske land. Ingen i helsevesenet får reise utenlands i det hele tatt ut april. Alle utesteder må kunne sørge for en meter mellom besøkende, det samme gjelder for arbeidsplasser som fortsatt holdes åpne.

– Besteforeldre skal ikke passe barnebarn som må være hjemme. Folk som har kritiske funksjoner i samfunnet, for eksempel innen helsevesenet, skal få hjelp til barnepass.

– Det blir dessuten forbudt med kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrett både innen- og utendørs. Svømmehaller og treningssentre stenges, det samme gjelder frisører og velværesalonger.

Dette gjelder i første omgang fram til og med 26. mars, mens forbudet for utenlandsturer for helsepersonell gjelder ut april.

Pressekonferansen starter klokken 16 og RHA er til stede.

Artikkeltags