De norske myndighetene åpnet mandag for at 200 mennesker kunne samles på offentlige arrangementer så fremt de forholder seg til øvrige smittevernregler som å holde én meters avstand.

Det betyr at også kirkene i Asker åpner for gravfølger med opp til 200 mennesker. Hos de ulike kirkene ligger det likevel en begrensning.

– Vi minner om at seremonirommets størrelse overstyrer bestemmelsen om inntil 200 personer, opplyser Askers kirkesjef John Grimsby i en pressemelding.

Samme husstand kan sitte sammen

– Personer i samme husstand kan sitte sammen. Antallet personer i gravfølget vil følgelig kunne øke tilsvarende, inntil øvre grense på 200. Vi har dessverre ikke fått annen informasjon enn at gravferdsbyrået som teknisk arrangør fortsatt vil ha ansvar for oppfylle kravet om oversikt over hvem som er tilstede i gravferden, fortsetter Grimsby.

Han gjør også oppmerksom på at det utenfor Slemmestad kirke fortsatt vil være betydelige parkeringsutfordringer på grunn av anleggsvirksomhet.

– Endringer i ordningen kan skje på kort varsel. Asker gravferdskontor har telefon 66 75 40 95. Kontoret er nå åpent som vanlig, sier Grimsby.

Kirkenes størrelse i Asker er som følger;

Asker kirke: 160
Kongsdelene kirke: 40
Asker gravkapell: 50
Røyken kirke: 35
Heggedal kirke: 45
Slemmestad kirke: 50
Holmen kirke: 170
Teglen: 200
Holmsbu kirke: 90
Vardåsen kirke: 200
Hurum kirke: 42
Østenstad kirke: 170
Filtvet kirke: 35
Åros kirke: 35
Nærsnes kirke 35.