Asker-kirken kan miste 9,5 millioner kroner: – Søknad må sendes innen 31. desember i år

Asker kommune har flere utestående beløp de ikke har søkt om å få utbetalt for den lokale kirkens del. ved nyttår går fristen for å få pengene ut.