Asker kan gå over 100 millioner i minus i 2020

STOR USIKKERHET: Det er knyttet stor usikkerhet rundt budsjettene til Asker kommune de nærmeste årene.

STOR USIKKERHET: Det er knyttet stor usikkerhet rundt budsjettene til Asker kommune de nærmeste årene. Foto:

Asker kommune anslo i fjor at driftsresultatet for 2020 skulle bli på 176 millioner kroner i pluss. Etter de første seks månedene av 2020 ligger det an til å bli over 100 millioner i minus.

DEL

Det er knyttet stor usikkerhet rundt Asker kommunes økonomi for 2020. Tirsdag la kommunedirektøren fram kommunens handlingsprogram for pressen go politikerne. Prognosen viser at Asker kommune uten koronastøtten fra Regjeringen kunne hatt et merforbruk på 420 millioner kroner i forhold til budsjett.

En stor del av dette er knyttet til merutgifter som følge av Koronaviruset. 194 millioner kroner av de 420 er knyttet til Koronaviruset, mens 56 millioner er knyttet til driften av kommunen for øvrig.

Likevel har man gjort besparelser i form av redusert arbeidsgiveravgift og lønnsvekst i 2020, og det har også kommet en reformstøtte til kommunen. På toppen av dette har kommunen fått 147 millioner kroner i form av Koronastøtte fra Regjeringen.

Dette gir til sammen et merforbruk i forhold til budsjettet på 166 millioner kroner, men fortsatt negativt netto driftsresultat på 100 millioner kroner.

Netto driftsresultat var egentlig anslått å bli 176 millioner kroner, men etter første tertial var dette redusert til 66 millioner kroner. Det forverret seg ytterligere etter seks måneder da kommunen anslo et negativt driftsresultat på 100 millioner kroner.

Den økonomiske prognosen for 2020 er gjort etter de seks første månedene.

Reduserte skatteinntekter største post

Asker kommune har for øvrig reduserte skatteinntekter på 130 millioner, tap på finansavkastning på 40 millioner, 24 millioner kroner i merutgifter for administrasjon og ledelser, merutgifter for oppvekst på 61 millioner kroner, og merutgifter for velferd på 119 millioner kroner. De 119 millioner på velferd kronene knyttes utelukkende til Korona.

I tillegg til dette er det beregnet merutgifter på ti millioner kroner innen samfunnstjenester og 19 millioner kroner under samfunnsutvikling.

Medborgerskap får merutgifter 17 millioner kroner.

Stor usikkerhet

Det understrekes fra kommunedirektør Lars Bjerkes side at det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene, all den tid man ikke vet hvor mye man ender opp med å få i Koronastøtten fra Regjeringen. Dette blir først klart når statsbudsjettet legges fram i november.

– Det forventes at Regjeringen kommer med ny økonomiske kompensasjonsordninger for å dekke merutgifter og mindreinntekter som følge av Koronapandemien, skriver Bjerke i årsprognosen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken