Ett år inn i pandemien mener vi tvert imot at det neppe finnes noe viktigere å prioritere enn nettopp dialog med brukerrådene og brukerne. Brukerrådene som sorterer under utvalg for velferd, målbærer stemmene til mange av de mest utsatte gruppene under pandemien.

Vi mente derfor vi ikke kunne vente, så da forslaget om å avholde dialogmøter falt tok vi initiativ til å avholde digitale dialogmøter med brukerrådene innen velferdsområdet uten administrasjonen.

Vi inviterte også alle politiske partier representert i utvalg for velferd, men alle andre enn våre tre partier boikottet dialogmøtene. Isteden gikk posisjonen og Arbeiderpartiet sammen om å be administrasjonen om å avholde dialogmøter med brukerrådene til høsten. For dem var det altså viktigere hvem som tok initiativ til møtene med brukerrådene, enn å faktisk delta og høre hva brukerne hadde å si.

Det vi fikk høre fra brukere og pårørende bekymrer oss. Gjennomgående ble ressurssituasjonen trukket fram, med mangel på ansatte, oppfølging og aktiviteter både før og under pandemien. Omdisponering av ansatte til koronarelaterte oppgaver har også tappet tjenestene. Gode tjenester er avhengig av både nok ansatte og god kompetanse. Dette må følges opp i budsjettbehandlingen.

I prosessen med å invitere brukerrådene ble det også klart for oss, at halvannet år inn i ny kommune har mange virksomheter innen velferdsområdet fortsatt ikke fått på plass nye brukerråd. Verken ny organisering eller valg av nye brukerråd er gjennomført. Først til høsten får vi visstnok en sak om dette til politisk behandling. Det tar seg svært dårlig ut i en kommune som påberoper seg å være best på innbyggermedvirkning.