Askeladden Steinerbarnehage på Klokkarstua har Askers mest fornøyde foreldre

De 31 barna i Askeladden Steinerbarnehage har det bra. Det viser en fersk, landsomfattende foreldreundersøkelse.