Ærfuglene i Indre Oslofjord ikke så hardt rammet: - Fuglene har rett og slett sultet i hjel

Av

- Noen spredte funn av død ærfugl på Hurumlandet, men ærfuglbestanden ser ut til å ha det bedre i Indre Oslofjord enn utover langs kysten, sier Per Espen Fjeld i Statens Naturoppsyn til Røyken og Hurums Avis.