Frivillighetens år 2022 går mot slutten. Det er jo synd vil sikkert mange si, vi har jo gjort så mye gøy og fint i år. Heldigvis vil noen si, det har vært mye å styre med i år. Det er ikke over sier jeg, det har ikke engang begynt. For hvordan kan et frivillighetens år egentlig begynne og slutte, det er jo frivillighet i alle år. Uansett hva årene kalles, uansett hvor mye ressurser og tid vi legger i årene, det skjer frivillighet uansett om man vil eller ikke. Det er liksom en forutbestemt skjebne, det.

Samfunnet er avhengig av frivillig innsats. Slik har det vel egentlig vært helt siden starten, altså for noen millioner år siden eller hvor lenge mennesket egentlig har eksistert. For skal vi leve, bo, arbeide, spise, sove og ha det litt artig på fritiden kommer vi ikke utenom frivilligheten. Frivilligheten liksom bare er der, den. Hele tiden og ofte helt uten at vi legger merke til den. Egentlig litt rart når jeg først tenker på det. Så er det vel slik at så lenge noen, hvem nå det kan være, står på og engasjerer seg iherdig for mer og bedre frivillighet, ja så blir det frivillighet ut av det. Det være seg for steder å være, eller ressurser og penger til å være frivillig. Eller bare være et medmenneske som stiller opp når noen spør.

Så takk da, for året som var og deg som stilte opp. Du er ikke nevnt, men langt fra glemt.

Frivillig arbeid i Asker er til stede hele tiden, akkurat som i resten av landet vårt. Både synlig og litt mer i det skjulte. Noen stiller opp mye, andre mindre. Noen trer fram og tar lederansvar mens andre er mer fornøyde med å bidra uten å synes for mye. Mens noen tar forpliktende verv i lag, foreninger og andre grupperinger over tid, trer andre inn der det plutselig oppstår behov for å løse oppgaver. Felles for alle er lysten og ønsket om å bidra, hjelpe andre, og gjøre samfunnet vårt litt bedre. Og det gjør de så godt som helt uten kompensasjon.

Les også: Her er det stinn brakke hver uke: – Helt fantastisk hva Gullhella har fått til

Å lytte mer enn å snakke, og anstrenge seg for å forstå andres behov, er viktig i frivillig arbeid. Gjennom forståelse for at noen har mer behov enn andre for hjelp og bistand, bidrar frivillig innsats til blant annet bedre livssituasjon for mange mennesker. Samfunnet vårt er avhengig av frivilligheten, det kommer stadig sterkere fram. Det offentlige har begrensede ressurser til å kunne løse alle behov. Derfor er frivilligheten viktig og nødvendig. Frivillighetens kraft blomstrer når den får utvikle seg uten hemninger og krav. Frivilligheten drives av lyst, det er en lyst vi må vi fortsette å nøre opp under.

Les også: Hurra for frivilligheten!

Asker frivillighetsutvalg ønsker å bidra til at Askersamfunnet skal være så bra som mulig for alle innbyggerne. Det gjør vi gjennom dialog og samskaping på tvers av våre særinteresser. Slik oppstår det noen ganger magiske øyeblikk hvor alle opplever at byrden for den enkelte blir lettere å bære når vi trekker lasset sammen.

Frivillighetens kraft er sterk og god. Derfor stopper den aldri.