De fire partiene som styrer Asker – Høyre, Senterpartiet, Venstre og KrF – har bestemt seg. I kveld kommer de til å sørge for at kommunestyret vedtar å innføre brukerbetaling ved både Follestad og Yggeseth gjenvinningsstasjoner. Resten av partiene med Arbeiderpartiet i spissen vil at det fortsatt skal være gebyrfritt å levere avfall.

Dette er en ganske liten sak når vi ser den i det store og det hele, men likevel er det en av de sakene som har engasjert mest – i hvert fall i gamle Røyken og Hurum de siste årene.

I flere år før kommunesammenslåingen har det vært gebyrfritt å levere avfall Follestad gjenvinningsstasjon. Innbyggerne har sett på dette som et gode som er til det beste for miljøet. Å svippe oppom gjenvinningsstasjonen ved E134 og levere sortert søppel fra private husholdninger har vært enkelt og lettvint for innbyggerne. Mange har benyttet seg av tilbudet, og de aller fleste ser på ordningen som en inspirasjon til å sortere sitt eget søppel og kvitte seg med det på en miljøvennlig og forsvarlig måte.

Mange av disse fornøyde brukerne har også fått med seg at fellesnemnda, som planla og la til rette for kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020, manifesterte at den nye kommunen skulle ta med seg det beste fra alle tre kommuner når de skulle harmonisere de kommunale tilbudene i den nye kommunen.

Så skal vi selvsagt akseptere at posisjonspartiene i Asker har en annen oppfatning. De har økonomiske argumenter og miljøargumenter. Uansett hvordan ordningen blir ved de to gjenvinningsstasjonene, så er det brukerne som skal betale, siden dette er et såkalt selvkostbudsjett. Allerede i fjor vedtok kommunestyrets flertall at det skulle innføres brukerbetaling på Follestad. Den gang skrøt politikerne av kommunens saksbehandling, noe de ofte gjør når de mangler gode argumenter i en sak. Brukerbetaling skulle nemlig være en enkel ordning å innføre.

I ettertid ser vi at dette slett ikke ha vært så enkelt. Derfor har saken kommet opp igjen, og nå skal det fattes et endelig vedtak om hvordan dette skal gjennomføres.

Vi skrev på lederplass før den første behandlingen av denne saken i fjor at posisjonspartiene burde snu på flisa og vedta gebyrfri levering av avfall som er en super ordning for innbyggerne, så de enkelt kan ta ansvar og sortere og levere sitt eget avfall.

Flere politikere fra posisjonen har hevdet at gebyrfri levering av avfall er å gå baklengs inn i framtida. De viser til prinsippet om at forurenser skal betale. I denne saken betaler den som forurenser, uansett hvordan ordningen blir. Så dette er ikke noe tungt argument.

Med gebyrfri levering, inspirerer kommunen innbyggerne til å ta ansvar for eget søppel. Det er miljøvennlig og framtidsrettet. Alle som har engasjert seg i denne saken og bedt om fortsatt gebyrfri levering, vil nok merke seg hvilke partier som stemmer for å ta med seg den velfungerende ordningen inn i den nye kommunen. Det er nemlig valg til høsten.

Men Arbeiderpartiet, MDG, SV og Frp får dessverre ikke flertall for dette i kommunestyret i kveld.