Arbeiderpartiet har jobbet lenge nå, helt siden den endelige beslutningen ble tatt i kommunestyresalen i Hurum om at Hurum skal bli en del av en ny kommune.

Mye følelser om nye Asker

Som den siste kommunen som avholdt kommunestyremøte om kommunesammenslåing ble det tilslutt dette møtet som satte punktum for lange debatter og mange følelser.

En prosess over tre år en snart ferdig, fellesnemnda trer av og et nytt kommunestyre overtar etter valget 9. september 2019. Arbeiderpartiet har bidratt gjennom forhandlingsutvalget og formet intensjonsavtalen. Vi har bidratt i tre år i fellesnemnda for å bygge den nye kommunen.

Gjennom dette arbeidet ser vi tydelig hva som vil prege den første perioden etter valget i 2019. Rammene for byggverket er gitt, men detaljer for den enkelte innbygger kan påvirkes.

I arbeidet med å bygge den nye kommunen har et godt samarbeid med de tillitsvalgte vært av uvurderlig betydning. Vi vet at mange ansatte har vært urolige for sin jobb, noen har fått annet oppmøtested, noen har fått ny leder og noen har fått andre oppgaver. Arbeiderpartiet skal passe på fremover, også etter valget, at de ansattes rettigheter opprettholdes.

Du må bry deg om vår nye kommune

Vi må alle, innbyggere som politikere se fremover og demokratiet skal bestemme hva du vil med din styringsrett. Et kommunestyre der du har valgt hvem som skal være det ledende partiet i fire år fremover.

Arbeiderpartiet skal fronte de forskjellene som har bidratt til at din stemme gikk nettopp til oss. I vårt program setter vi deg i sentrum der du bor, og skal bidra til at tjenestene skal være like for deg som bor i Asker sentrum, på Tofte, i Heggedal, i Spikkestad, på Slemmestad, på Sætre, på Borgen eller på Holmen.

Eller rett og slett i Asker kommune.

Vi er spente på hva du synes om programmet som snart slippes, vi er spente på hvordan dere vil ta imot oss på valgstands, vi er selvfølgelig spente på helheten.

Vårt fokus på den interesse, din livssituasjon, dine ønsker og vår evne får vi snart merke.

Men dere skal vite, at vi skal stå på for dere hver eneste dag i vår nye kommune.

Dere vil komme til å kjenne igjen mange av oss som nå står på nominasjonslistene for Arbeiderpartiet, men mange nye har kommet til. Og det er jo rett og slett resultatet av at den nye kommunen er en realitet. Og at nominasjonen har tatt på alvor at politikere skal representeres hele den nye kommunen.

Alle partiene mener at nye Asker skal bli en bedre kommune

Vi har alle i politikken jobbet for at hele Asker skal bli en bedre kommune. Uansett parti.

Nå skal alle partiers politikk settes ut i live. For første gang i den nye kommunen, for første gang for oss alle partier skal vi styre en ny skute, men sammen med våre velgere og innbyggere skal fundamentet skapes for fremtiden.

Arbeiderpartiet vil ha et fundament med færre forskjeller, en kommune med store muligheter og en kommune med en ting felles, det er noe nytt på gang. Vi håper at mange av dere vil like det dere ser og hører fra Arbeiderpartiet fremover.

Mange av oss som bor i den søndre delen av kommunen kjenner på kroppen hvordan samarbeidet Ruter/Brakar er delvis fraværende, eller i alle fall mangelfull. Busser som skal korspendere kommer ti minutter etter hverandre, resultatet er at brukerne må vente i opptil to timer på neste avgang.

Dette er en at mange viktige saker for oss.

Innbyggertorgene

Sammen med frivilligheten, skolene, seniorene og innvandrergrupper vil dere få et nytt bekjentskap; Innbyggertorgene.

Borgen er allerede åpnet, de andre syv åpnes i tur og orden, Tofte startes først, vil vi alle få en ny arena som vi håper blir tatt godt imot. Og benyttet flittig.

Bibliotek, møteplasser, datahjelp og kontakt med sentraladministrasjon håper vi skal oppleves nært og godt.

Arbeiderpartiet skal jobbe for at disse møteplassene skal fungere optimalt. Mange er opptatt av NAV sin plassering i tettstedene, det endelige innholdet i innbyggertorgene er ennå ikke vedtatt, men Arbeiderpartiet forstår at NAV også må få sin plass i disse sentrale møteplassene.

Dette var en liten oppsummering fra Asker Arbeiderparti til alle innbyggere i vår nye kommune. Vi håper dere liker det vi tenker. Vårt valgstyre jobber nå med detaljene for valgkampen. Vi gleder oss til å møte alle innbyggere hele Asker.

Vi håper dere gir oss mulighet og plass til å jobbe for din interesse og dine saker.

Vi skal besøke dere rundt i hele den nye kommunen.

Dere vet hvor dere kan treffe oss.

På stands i tiden fremover.

Høyre, et parti med flere ansikt

Grovt sitatfusk

Det dreier seg om ditt Asker – politikk for en ny kommune