Bane NOR starter arbeidet natt til lørdag 22. juni og jobber til og med søndag 4. august.

– Vi er ikke fornøyd med punktligheten og det omfanget av feil som berører de togreisende på Østlandet i dag. Det er derfor helt nødvendig å fornye og vedlikeholde jernbanen. Arbeidet denne sommeren skal bidra til bedre punktlighet og færre feil på sporet. Samtidig bygger vi nytt. Blant annet Follobanen, som skal redusere reisetiden mellom Oslo og Ski til 11 minutter, sier infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR. 

Sommeren er en tid med mindre trafikk og den tiden på året hvor det er minst utfordrende å jobbe i og ved togspor. Alle lokaltog og regiontog som kjører på strekningene der arbeidet pågår, blir berørt. Vy og Flytoget organiserer alternativ transport for sine reisende.

Les også: Nye skilter skal hindre uhell

Trafikklogistikk

Tett trafikk på veiene og rundt de største stasjonene byr på ekstra logistikkutfordringer når togavgangene erstattes med buss. Aller størst trafikk er det i uke 26 da det fortsatt er mange pendlere. I tillegg skal det stenges mellom Skøyen og Drammen i 16 dager i juli.

– Det er viktig å informere tidlig slik at de som skal reise vet at det blir alternativ transport i sommerperioden, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

– Vi ønsker at alle som skal reise, enten det er med tog og buss eller på andre måter, forbereder seg på at det også i perioder kan bli tett trafikk, og at reisen kan ta ekstra tid, avslutter hun.

Den siste uken av sommerarbeidet, uke 31, vil det være økende trafikk etter sommerferien. I tillegg er det Norway Cup i hovedstaden, noe som også er med på å påvirke trafikkbildet i Oslo-området. Reisende oppfordres til å la bilen stå og reise kollektivt.

Bane NOR, Vy, Flytoget, Ruter og Statens Vegvesen jobber sammen for å informere de som blir berørt på vei og bane og for å finne de beste løsningene for de reisende gjennom sommeren.

 

Her blir det stengt for togtrafikk:

Lieråsen tunnel:

 Uke 26–31: Stengt mellom Asker og Drammen fra 22.juni til og med 4. august

Uke 28 og 29: Stengt for togtrafikk Skøyen–Drammen–Spikkestad fra 6. juli til og med 21. juli

Togene kjører i sommer som normalt mellom Asker og Oslo og på Spikkestadbanen, med unntak av de to ukene hvor det er stengt mellom Skøyen og Drammen.

Østfoldbanen:

Arbeidet starter helgen 22–23. juni. Da vil det være stengt mellom Oslo S–Rygge og Oslo S–Mysen/Rakkestad.
 
Uke 26: Mandag 24. til og med fredag 28. juni: Stengt Ski–Rygge og Ski–Mysen.

Uke 27–31: Lørdag 29. juni–søndag 04. august: Østfoldbanen østre linje er stengt Oslo S–Mysen/Rakkestad. Østfoldbanen vestre linje er stengt Oslo S–Rygge.

Uke 32: Togene på Østfoldbanen kjører med redusert hastighet slik at skinnene får «satt seg» etter arbeidene.

Tilbyr alternativ transport

Vy setter opp alternativ transport, samt benytter Ruters ordinære tilbud med buss og T-bane. Detaljer om reisetilbudet kommer i reiseplanleggeren på vy.no og i Vys reiseapp fortløpende frem mot sommeren.

Flytoget kjører buss for flytog mellom Drammen og Asker fra 22. juni til 4. august, og mellom Drammen og Skøyen fra 6. juli til 21. juli. Se flytoget.no for mer informasjon nærmere sommeren.