Åpning av konkurs i åtte foretak i Asker på én uke

Siden fredag 7. februar er ni foretak i Asker slettet eller oppløst. I tillegg er det åpnet konkurs i åtte foretak.