Åpent brev: Gamle Hurum kirke – hva skjer med overskuddet?

Ønsker bistand: Hurum kirkes venner håper middelalderkirken blir vedlikeholdt på best mulig måte framover. foto: Edgar Dehli

Ønsker bistand: Hurum kirkes venner håper middelalderkirken blir vedlikeholdt på best mulig måte framover. foto: Edgar Dehli

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT: Det er ikke mange virkelige gamle historiske bygninger å vise fram til besøkende i Hurum kommune. Vi har noen gamle tømmerstuer fra 1700-tallet i Holmsbu, og noen fredede våningshus fra 16-hundreårene i laftet tømmer på et par gårdsbruk.

- Vi får ikke innsikt i kirkens økonomi 

Hurums eldste bygning

Eldste bygning er likevel den gamle kirken på Klokkarstua som ble oppført i ca. 1150 i lokal Drammensgranitt. Den har opprinnelige murer fra middelalderen og bør absolutt tas vare på, slik at den kan vises fram til besøkende i kommunen.

Sommeren 2010 kom det en gruppe norskamerikanere fra midt-vesten for å besøke den gamle kirken. De ble vist rundt av lokale Hurumbeboere som kunne informere om kirkens historie.

Det ble understreket at kirken ble oppført i granitt i middelalderen, men at den brant ned i 1649. Bare deler av de gamle kalkede granittmurene sto igjen etter brannen. Først i 1777 var kirken ferdig restaurert.

Hektisk kirkesafari rundt om på halvøya 

USA-besøk kritiserte vedlikeholdet

Mange av de besøkende fra USA var imponert over bygningens alder, men flere kommenterte også kirkens manglende bygningsmessige vedlikehold.

På dette grunnlag ble det høsten 2012 etablert en venneforening som hadde som formål å vedlikeholde kirkebygget utvendig og innvendig i samarbeid med Riksantikvaren og kirkevergen, og samtidig påse at kirkegården ble fagmessig vedlikeholdt.

Dette arbeidet har nå løpende pågått i 6 år.

Kirkevergen har løpende søkt kommunen om midler til drift og vedlikehold av kirken. Hurum kirkes venner (HKV) har samarbeidet med kirkens ledelse om forvaltning, drift og vedlikehold av kirken. Samarbeidet har gått tregt, bl.a. fordi den forrige kirkevergen i perioder var syk. Det har derfor vært behov for en ny kirkeverge i kommunen.

Den første større vedlikeholdsoppgaven HKV gjennomførte, var utvendig oppmaling av kirketårnet og alle utvendige bygningsflater på bårehuset fra 1938. Det ble bl.a. utarbeidet en vedlikeholdsoversikt og et kostnadsoverslag. På dette grunnlag hadde vi som kjent en befaring med ordføreren der hun ble informert om nødvendige tiltak og kostnader.

Tiltakene ble gjennomført for i alt kr 650.000.-, godt innenfor budsjett. Det bemerkes at verken kirkevergen eller medlemmene av kirkens fellesråd viste interesse for å følge med på vedlikeholdsarbeidene.

Omlegging av taket på kirkens sydside har pågått i lang tid. Det ser ut til at taket blir omlagt med moderne undertak og at de gamle sorte steinene blir skiftet ut med nye. Vi er forundret over at den gamle steinen ikke kunne benyttes om igjen.

Hvor har overskuddet tatt veien?

Kirkevergen prissetter i dag nødvendige bygningsmessige tiltak basert på tall mottatt fra Castor kompetanse. Disse ligger langt høyere enn hva markedet tilsier. De få regnskapene vi har fått se, viser ikke dette. Dette betyr at revisor aksepterer kostnader på feil grunnlag og at det bygger seg opp et overskudd. Kirkevergen vil ikke fremlegge regnskaper – hvor har overskuddet tatt veien?

HKV kan ikke se at rammeavtalen mellom Castor kompetanse og Hurum kristelige fellesråd er basert på en åpen anbudskonkurranse, og vil undersøke dette nærmere. Vi ber om at kirkevergen gir de nødvendige opplysninger.

Hurum kirkes venner har løpende bedt om kopi av kirkens regnskaper, men uten å få disse. De skal være revidert og godkjent, slik at det virker forunderlig at regnskapene ikke legges fram. Kirkevergen meddelte på fellesmøtet at alle kirkens regnskaper løpende oversendt Brønnøysundregisteret. Når Hurum kirkes venner tar kontakt med registret får vi beskjed om at kirkens regnskaper aldri har vært innlevert!

Hurum kirke får sine midler fra Hurum kommune og de er en del av innbyggernes skatteinnbetalinger. Dersom det viser seg at kirkevergen og fellesrådet bruker noe av midlene til andre formål enn forutsatt, finner vi dette trist.

Det kan se ut som om noe av midlene øremerket for bygningsvedlikehold i Hurum kirke, har blitt benyttet til å dekke budsjettmessig underskudd i den nye kirken «Teglen» i Spikkestad.

Med dette notatet ber vi om at både Ordføreren og Kirkevergen bistår Hurum kirkes venner med en u-gildet revisor, slik at den gamle middelalderkirken blir vedlikeholdt på best mulig måte for kommende generasjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken