Anita Elisabeth (27) bor på sykehjem: Nå ber Fylkesmannen Asker konkret forklare hvorfor hun ikke kan ha BPA

Fylkesmannen i Viken ber Asker kommune redegjøre helt konkret for hvorfor de har tatt fra funksjonshemmede Anita-Elisabeth Bjørklund BPA-ordningen hennes (Brukerstyrt personlig assistanse). I mellomtiden bor jenta det gjelder på sykehjem.