«Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.»

Det melder Regjeringen mandag. Årsaken er at dette skoleåret har bydd på svært ulikt tilbud om opplæring for elevene grunnet restriksjoner som følge av koronapandemien.

Store variasjoner

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål gjennomfører eksamen som normalt, mens muntlig-praktisk og praktiske eksamener avlyses for alle elever, informerer Viken fylkeskommune på sine nettsider.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Siv Henriette Jacobsen, mener at å avlyse alle skriftlige eksamener er det eneste fornuftige å gjøre i et år med så varierende grunnlag for å ta eksamen.

– Fordi det har vært, og fortsatt er, så store variasjoner i tilbudet til elevene, er det en riktig vurdering å avlyse eksamen. Det har vært, og er, ulikheter i opplæringstilbudet som gjør at det langt fra er alle elever som har det samme grunnlaget for en slik eksamen nå, forklarer hun.

Godt grunnlag

Jacobsen påpeker også at det er positivt at avgjørelsen kom såpass tidlig.

– Da får skolene lagt planer for en undervisning uten eksamen og skape et godt grunnlag for å kunne sette standpunktkarakterer, uttaler fylkesråden.

Dette betyr nemlig at avgangskarakterene baseres på standpunktkarakterer. Jacobsen understreker at det derfor er viktig å sørge for gode og riktige vurderinger av nettopp standpunktkarakterer, slik at elevene får et best mulig grunnlag for jobb og videre studier uten karakter fra skriftlig eksamen.

Slik blir eksamensvåren 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

LES OGSÅ: