Vi er i en tid hvor vi lever med restriksjoner vi ikke har opplevd i vår tid. Det er lysning i tunnelen og pandemien vil gradvis avta med vaksinering, men det ligger litt fremme i tid. I mellomtiden er vi opptatt av tidlig innsats og støtte til dem som synes denne tiden er vanskelig. Under pandemien har det vært stor oppmerksomhet om konsekvensene av isolasjon for den psykiske helsen i befolkningen og i særdeleshet barn og unge. Vi kunne i Budstikka fredag 26. februar lese at BUP har erfart en økning i henvisninger på 13% det siste året. Vi er opptatt av at skole og tjenestene våre innen psykisk helse må være beredt på de mulige konsekvenser som kan komme i kjølvannet av pandemien

Derfor vedtok vi i budsjettet for 2021 at det skal utredes behov for ekstratiltak innen psykisk helsehjelp for barn, ungdom og familier for å møte den ekstra utfordringen mange nå opplever. Vi er også opptatt av at det kan være behov for støtte når samfunnet er gjenåpnet og tilbake til normalen igjen. Vi vil fortsette å følge dette arbeidet tett.

Les også: Et år med pandemi – hvor mange år med psykiske helseproblemer?

Under pandemien har vi politisk vært spesielt opptatt av tiltak for sårbare grupper. Det er iverksatt en rekke tiltak, blant annet en egen hjelpetelefon for barn, ungdom og familier og gratis sommeraktiviteter for barn. Tilbudene har vært verdsatt og benyttet.

Vi har i Asker over tid bygget opp tjenester som skal være lett tilgjengelige for innbyggerne våre og som skal gi rask hjelp. Tall fra folkehelseinstituttet sier at omtrent halvparten av oss vil oppleve utfordringer med psykisk helse i løpet av livet. For veldig mange vil rask og riktig hjelp gjøre at vi blir friske og ikke trenger tjenester senere i livet.

Les også: Posisjonen dropper møte med brukerrådene – Frp og SV frykter en psykisk helse-epidemi og lager eget møte

I 2020 var det 1288 henvendelser på vår døgnåpne veiledningstelefon innen psykisk helse mot 393 henvendelser i 2019. Det underbygger behovet for støtte, og det viser også at mange tar kontakt og det er bra.

Vi har over tid bygget opp lavterskel tilbud inne psykisk helse, både samtaletilbud i grupper og individuelt men også aktivitetstilbud. Vi fornyet nylig avtalen med Fontenehuset i Asker, som sammen med flere av kommunens møteplasser utgjør et tilbud som er høyt verdsatt i Asker. Det er i kommunen vi bor og det er her vi skal få hjelp og veiledning, så blir det viktig å samarbeide godt med spesialisthelsetjenesten når det er behov for det.

Vi vet at alle kan få utfordringer med psykisk helse og er opptatt av å forebygge stigmatisering av å spørre om hjelp når man opplever at det er vanskelig. Det er aldri feil å ta kontakt, tør å be om hjelp!