Aksjon avslørte ulovlig bruk av næringslokale i Røyken: – Måtte opphøre umiddelbart

ETTER AKSJONEN: Da eier av bygget i Spikkestadveien var på befaring i februar sier de at det var få tegn til at noen fremdeles brukte det til overnatting. Bildet er fra denne befaringen og er ikke del av aksjonen.

ETTER AKSJONEN: Da eier av bygget i Spikkestadveien var på befaring i februar sier de at det var få tegn til at noen fremdeles brukte det til overnatting. Bildet er fra denne befaringen og er ikke del av aksjonen. Foto:

Eier Røyken Invest AS tok straks affære da de ble gjort oppmerksom på at et næringslokale de eide i Røyken sentrum ble brukt til overnatting.

DEL

Arbeidstilsynet, Oslo politidistrikt, Skatteetaten, Toll og NAV har etablert et tverretatlig A-krimsenter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. De har blant annet et samarbeid med Asker og Bærum brann og redning.

Fra tid til annen aksjonerer disse sammen, og den 16. januar tok de affære ved et næringslokale i Spikkestadveien 97a i Røyken sentrum.

– 16. januar 2020 ble det gjennomført en aksjon på ovennevnte adresse. I den forbindelse ble det avdekket ett rom ved siden av skranke ble benyttet som soverom. Rommet er ikke egnet for denne type bruk og det ble gitt beskjed om at overnatting måtte opphøre umiddelbart. Det ble i tillegg gitt pålegg om å montere røykvarsler innen klokken 18 samme dag. Har ved flere anledninger forsøkt å kontrollere dette i etterkant, men lokaler har vært stengt, skrev branninspektør Hege Blom Andersen i en e-post den 22. januar til eier av bygget.

Les også: Stygge spor og skader etter ATV-kjøring: – Dette vil bli anmeldt

– Overnatting i lokalet er brudd på plan- og bygningsregelverket. ABBR vil derfor varsle plan- og bygningsmyndighetene om ulovlig bruk av næringslokalene til overnatting, skrev hun videre.

Eier tok affære

Dette førte til slutt til at kommunen den 13. februar påla eier Røyken Invest AS å sørge for all bruk av næringslokalet ble avsluttet med øyeblikkelig virkning og truet med dagmulkt på 5 000 kroner og en engangs tvangsmulkt på 50 000 kroner.

Røyken Invest AS er eier av bygget og samme dag som brevet kom fra kommunen sendte de svar tilbake. Røyken invest AS har leid ut bygget til andre.

– Vi har ved flere anledninger vært på besøk hos brukeren av eiendommen uten å ha fått tilgang til lokalene, vi har kun lykkes med sporadisk telefon/sms kontakt. Vi har i dag møtt på brukeren på eiendommen og sett på lokalene. Det er ingen tegn til overnatting i lokalene per i dag, skrev daglig leder Neil Samuelsen den 13. februar.

Flyttet ut

I tillegg skriver han at de har avtalt med brukeren at virksomheten som skjer på eiendommen måtte opphøre med umiddelbar virkning fra 13. februar. Videre har Røyken Invest AS avtalt at brukeren har til 1. mars å flytte fra lokalene. Brukeren startet da å flytte umiddelbart.

– Vi vil følge opp dette videre ved månedsskifte. Etter utflytting vil det ikke være mer virksomhet på eiendommen og denne vil stå tom inntil videre. Vi vil fremdeles søke ny regulering av eiendommen straks kommunenv/planavdelingen har besluttet ny områderegulering for Røyken sentrum, skrev Samuelsen i e-posten til kommunen.

Artikkeltags