Risikoen for å bli rammet steinsprut og skader på bilglass varierer veldig her i landet. Antallet glasskader har mer enn doblet seg på 20 år. Du har lavest sannsynlighet for å bli truffet av steinsprut i Vestland fylke og i Møre og Romsdal.

Omkring 250 000 glasskader på bil blir årlig erstattet av forsikringsselskapene, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Antallet steinsprut og glasskader har fordoblet seg de siste 20 årene: I 1997 ble det meldt inn litt over 117 000 skader. Steinsprut og andre skader på glass koster rundt 1,6 milliarder kroner hvert år.

I Oslo er risikoen 9,8 prosent for å få steinsprut i ruta i løpet av et år, mens den er 9,5 prosent i Viken. Det er mer enn dobbelt så mye som på Vestlandet: Tilsvarende tall for Vestland fylke og Møre og Romsdal er henholdsvis 3,9 prosent og 4 prosent.

– Litt enkelt sagt: Bor og kjører du i Lillestrøm, Drammen, Oslo eller Moss er faren dobbelt så stor for å bli rammet av steinsprut som på Voss, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Store mengder grus og sen feiing

Flere kommuner melder om at det er gruset ekstra mye i vinter, og snakker om rekorder.

Skien kommune har brukt 6000 tonn grus i vinter, forrige vinter ble det strødd 4000 tonn, melder Telemarksavisa. Porsgrunn har også økt fra 4000 til 6000 tonn strøgrus denne vinteren.

Også Asker kommune og Bærum kommune har brukt betydelig mer strøgrus i vinter enn normalt, melder Budstikka. Rett etter jul og på nyåret var det spesielt glatt, noe som førte til økt behov for strøing.

Det kalde været mange steder nå gjør at flere kommuner må utsette feiingen fordi det brukes vann.

Forbikjøring er vanlig årsak

– Hvorfor så mye steinsprut i frontruta i Oslo og Viken? En god del av forklaringen er at det går mange motorveier med parallelle kjørefelter og påkjøringsfelter gjennom disse fylkene, sier Clementz.

– Det er også svært stor trafikk på veiene. Steinsprut skjer gjerne når en bil passerer deg, og en grusbit eller en småstein blir slynget av dekket mot din bil av den som kjører forbi. Det er mer sjelden du får steinsprut av bilen du kjører rett bak, men det kan også skje, sier han.

Hovedårsaken til mindre steinsprut i de to vestlandsfylkene er lavere trafikktetthet og færre veier med parallelle kjørefelter, påpeker Clementz.

Steinspruttoppen i Norge

Fylke

Sannsynlighet for steinsprut / år

Oslo 9,8 %
Viken 9,5 %
Trøndelag 7,8 %
Innlandet 7,4 %
Vestfold og Telemark 7,3 %
Troms og Finnmark 5,4 %
Agder 5,3 %
Rogaland 4,8 %
Nordland 4,6 %
Møre og Romsdal 4,0 %
Vestland 3,9 %

Kilde: Forsikringsselskapet If

Skadefrekvens er et tall på hvor ofte skader inntrer per forsikring. Dette er basert på antall skader og forsikringstakere, i dette tilfelle per fylke og per år. Frekvens blir kalkulert ut fra hvor mange skader som oppstår, altså all den skadestatistikken et forsikringsselskap sitter på.

Vanskelig å unngå

– Værsituasjonen gjennom vinteren og hvordan vintervedlikeholdet av veiene skjer i det enkelte fylke, kan også spille inn på sannsynligheten for å få en grusbit eller småstein i frontruta, sier Sigmund Clementz i If.

– Det kan også være forskjeller mellom kommunene hvordan vintervedlikeholdet foregår på de kommunale veiene. Her vil bruken av grus og sand opp mot salting ha betydning. Det samme gjelder når den såkalte vårrengjøringen av veiene starter, for da børstes veiene – og sannsynligheten for steinsprut går ned, sier han.

– Det er vanskelig å verge seg mot steinsprut i trafikken, men det beste rådet er: Hold god avstand til bilen foran. Da reduserer du risikoen for å få en steinsprutskade i frontruta til en viss grad, sier Clementz.

Dette gjør du ved steinsprut

  • Dekk til skaden med gjennomsiktig tape, slik at smuss ikke fester seg og gnager i glassåret.
  • Send skademelding eller ta kontakt med forsikringsselskapet ditt, så får du tilbakemelding om hvor du bør reparere skaden.
  • Reparer ruta så raskt som mulig. For hver dag som går kan skaden bare bli verre.
  • Reparasjon av glasskader på bilen er dekket på delkasko, kasko og utvidede kaskoprodukter. Forsikring dekker skader på alle bilens vindusruter samt glasstak og takluker av glass. Hvis glassruta kan repareres, betaler du ingen egenandel. Hvis ruta må byttes, betaler du en egenandel. Glasskader påvirker ikke bonusen.

Kilde: Forsikringsselskapet If