Oslofjorden er livsnerven som binder alle kommunene langs fjorden sammen, og har vært kjent for et rikt mangfold. Venstre har i lang tid jobbet for Oslofjorden og for å ta vare på planter, fugler og dyr. Tilstanden i Oslofjorden er så alvorlig og dramatisk at det krever et bredt samarbeid.

Venstres stortingsrepresentanter Abid Raja, Ola Elvestuen og Carl-Erik Grimstad tok initiativ i Stortinget for en helhetlig plan for fjorden vår. Venstres klimaminister Sveinung Rotevatn har nå lagt fram denne planen. Planen krever at vi setter inn tiltak på en rekke områder. Nå er Oslofjordrådet i gang med arbeidet – og våre lokale folkevalgte følger tett opp.

Av tiltak i planen kan vi peke på: Redusere utslipp fra kloakk. Redusere avrenning fra jordbruket. Redusere tilførsler av miljøgifter og mikroplast. Vi må rett og slett redusere tilførselen av det som ødelegger plantelivet.

Tiltakene i planen skal bidra til å ta vare på, restaurere og forvalte hele fjorden. Vi er på overtid med tiltak for å redde torskebestanden og å gi ærfuglene gode leveområder. Hummeren skal ha yngleområder. I tillegg må vi intensivere innsatsen for å fjerne arter vi ikke ønsker i fjorden, som stillehavsøsters.

Mangfold betyr også gode levevilkår for de viktige artene vi ikke ser på overflaten: Tareskogen og ålegressengene og mange av artene som er knyttet til dem. Kombinert med tiltakene må vi slå fast at vi skal bruke fjorden. Vi skal bade og fiske. Vi skal bruke fjorden som transportåre og det kan gi levebrød til folk som bor her. Men en fjord som Oslofjorden skal brukes med vett. Og vi må rydde opp etter oss.

Å ta vare på Oslofjorden er et felles ansvar, der både regjering, fylkeskommune, kommune og hver enkelt av oss må gjøre vårt. Venstre ser fram til å jobbe videre lokalt, regionalt og nasjonalt. Hjertene våre banker for Oslofjorden. Den skal bli frisk igjen.