På vegne av RHA og innbyggerne i Asker kommune mener redaktør Isaksen at riktig måte å harmonisere renovasjonsgebyrene og renovasjonsløsningen på er å se på hva som var beste praksis i de gamle kommunene. Isaksen kommer med lettvinte populistiske argumenter, som ikke holder mål for fremtidens neste praksis på dette området. Det er på tide å slutte å se bakover, men heller finne fremtidens løsninger for større bevisstgjøring på forbruk, kast og gjenbruk.

Redaktør Isaksen mener det er viktig at kommunen stimulerer folk til å sortere og levere inn avfall. For det første er det ikke fremtidsrettet at kommunen stimulerer til å levere, dvs generere, avfall. Kommunen skal stimulere til mindre avfallsgenerering gjennom mindre forbruk, mer gjenbruk og ombruk. For det andre har kommunen gjennom mange år lagt til rette for at husstandene kan sortere avfall i stadig større grad hjemme med innføring av flere beholdere for flere typer avfall, som i tillegg hentes hjemme. Dette utvides i ny kommune hvor alt det beste fra de gamle innføres for hele den nye kommunen.

Asker kommune jobber med å på sikt å legge om slik at husstandene skal betale for faktisk fylt volum i beholderne hjemme. Dersom det ikke innføres brukerbetaling, vil da disse kunne holdes tomme for så å levere alt avfall "gratis" på gjenvinningsstasjonene. Vi må evne å se det store perspektivet og innføre løsninger som støtter opp under det vi ønsker å oppnå, nemlig at forurenser betaler. Forurenser betaler prinsippet er de fleste i teorien enige om. Jeg velger å tro at de fleste også i praksis er enige om dette. Mange husstander benytter seg ikke av gjenvinningsstasjonene. Det er ikke rettferdig at disse skal betale for at vi andre skal ha ubegrenset tilgang på å kaste fra oss søppel.

Det skal fortsatt være avgiftsfritt å levere inn hageavfall, farlig avfall og el-avfall på gjenvinningsstasjonene i Asker. Dette sammen med det gode tilbudet for henting av avfall hjemme inkludert i renovasjonsgebyret, skulle det bare mangle om ikke de som genererer ekstra mengder med avfall også må betale noe i tillegg for dette.

Redaktør Isaksen ber Formannskapet om å snu på flisa og gjøre om vedtaket fra Hovedutvalg for Samfunnstjenester. Diskusjonen om innføring av et lite gebyr blir flisespikkeri i den store sammenhengen.

Les også

I morgen kan brukerbetaling på Follestad bli vedtatt: - Her må politikerne tørre å snu på flisa