«Kommunesammenslåing; hva vil det bety for meg?» Valget til høsten blir politikernes første mulighet til å gi svar på det spørsmålet gjennom praktisk handling.

Nye Asker Høyre har nå vedtatt sitt første felles program for den nye kommunen, og det gleder meg at barn og unge i Asker, Røyken og Hurum vil kunne være blant de første til å høste gevinstene av nye Asker kommunen.

Svømmekort

Med Høyre i posisjon vil den populære ordningen med svømmekort bli videreført i hele den nye kommunen, og vi ønsker dessuten å utvide den til også å gjelde et trinn på ungdomsskolen.

I fremtiden skal altså barn og unge både i Sætre og på Slemmestad ha gratis tilgang til svømmehall på lik linje med barn og unge i «gamle» Asker, enten du velger å bruke Røykenbadet eller Risenga – eller Holmen, for den saks skyld.

Dagens populære tilbud om gratis sommerskole for elever på 5.-10. trinn samt tilbud om sommerleir skal også videreføres, og vil nå kunne bli tilgjengelig også for barn og unge i Røyken og Hurum som i dag kun har et svært begrenset tilbud eller ikke noe slikt tilbud i det hele tatt.

Tar det beste fra tre kommuner

Sammenslåingen gir oss muligheten til å ta med oss det beste fra dagens tre kommuner, og den gir oss mulighet til å lære av hverandre.

Asker Høyre ønsker å bygge videre på erfaringene Røyken har opparbeidet seg som forsøkskommune i overtagelse av statlige barnevernsoppgaver, og vi vil jobbe for at nye Asker kommune skal kunne overta mer av det statlige ansvaret for barnevernet.

Røykenhuset 0-23 og Familiens Hus i Hurum er også gode modeller for hvordan god samhandling i tjenestene kan overføres til den nye storkommunen.

Fra skolestart til russetid

Sist men ikke minst; nye Asker vil være en kommune av en størrelse som gi oss styrke til å kunne jobbe for en overtagelse av ansvaret for den videregående skolen, og dermed det helhetlige ansvaret for barnas skolegang fra skolestart til russetid.

Det vil gi enkelteleven mer synlighet og større muligheter for god og riktig oppfølging i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Barn og unge er vår viktigste ressurs. Det er først og fremst for dem vi bygger fremtidens kommune.

Derfor er Asker+Røyken+Hurum=sant.

Det er krevende å være best!

Nye Asker - et godt sted å bo

Nærdemokrati – en spennende reise i Nye Asker