70 prosent av strandsonen i indre Oslofjord er utilgjengelig for folk flest: – Vi må lage større båthavner

Nye tall viser at en stor del av strandsonen i indre Oslofjord ikke er tilgjengelig for folk flest.