47 nye byggesaker er godkjent - tre har fått avslag

Kommunedirektøren har delegasjonsfullmakt til å avgjøre byggesøknader. Her er sakene som ble behandlet på delegasjon den siste måneden.