360 elever tråkket seg gjennom sykkeldagen - det skal bidra til bedre trafikksikkerhet

Artikkelen er over 1 år gammel

Det kan fort bli kaos når 360 elever skal gjennomføre en trafikkdag. Det gikk bra når Sætre skole gjennomførte Trygg Trafikk sin opplæring og ferdighetstest både på sykkel og for gående fredag 10. mai.

DEL

Sykkeldagen er spesielt tilrettelagt for elever på fjerde trinn, som tidligere var grensen for når elevene kunne få lov til å sykle til skolen

Fjerde trinn i fokus

Dagen startet med teoriundervisning for dette trinnet, før det bar ut i skolegården for sykkelsjekk, ferdighetstest og rundløype på sykkel i Sætre sentrum. Etter lunsj ble det gjennomført en teoriprøve som avslutning på dagen.

7. trinn var hjelpere på ferdighetstesten ute i skolegården og noterte hvordan hver enkelt elev utførte hver stasjon. Under ferdighetstesten skulle elevene sykle en løype merket opp med kjegler og streker. De må vise at de kan håndtere sykkelen på en trygg og sikker måte.

Elevene har trent på dette i gymtimene i forkant, så de vet hva de skal gjøre på de forskjellige postene.

Sykkelgodkjenning

I tillegg sjekkes alle sykler. Bremser, reflekser, dekk, ringeklokke med mer. Dersom eleven ikke har sykkel som blir godkjent før testen, må de låne seg en sykkel av en annen elev for å få gjennomført både testen i skolegården og sykkelturen gjennom sentrum.

– Jeg pleier ikke å sykle til skolen, sier Sebastian Engedal Sjøvold, som går på fjerde trinn. Grunnen til det er at det bare er oppoverbakker hjem igjen, smiler han lurt

Foto:

Elevveileder Nina Larsen sjekker over sykkelen til Sebastian, og krysser av for at de nødvendig kravene er oppfylt. Han får også hjelmen tilpasset så den sitter godt.

– Det er viktig at alle sjekkpunkter, som bremser, reflekser og hjelm er i orden, sier Larsen. Dette må vi ikke slurve med for det er forebyggende og elevene må kunne ha godkjent utstyr for å få lov til å sykle til skolen, sier hun.

Alle elvene fra fjerde til sjuende trinn får sykkelen sjekket før de får legge ut på tur gjennom Sætre sentrum.

Anbefaling til foreldre

– Foreldrene får tilbakemelding på om eleven kan trafikkregler og viser at de kan ferdes trygt på sykkel i trafikken, sier Linda Marie Hægeland.

For dem som ikke gjør det så bra på ferdighetstesten, får foreldrene tilbakemelding på hva eleven trenger å øve mer på.

– Dette gjør vi for at elevene skal bli sikre på hvordan de skal opptre i trafikken og forebygge ulykker, sier hun.

Det nye regelverket for sykling til skolen, trådte i kraft 1. august 2016. Nå er ikke dette like strengt som tidligere hvor det ikke var lov for elever å sykle til skolen før de gikk i fjerde trinn. Dette forbudet er nå opphevet og det er foreldrene selv som kan bestemme når barnet er modent nok til å sykle til skolen.

– Det er viktig for skolen at elevene vet hvordan de skal ferdes i trafikken sier Hægeland, og FAU har gitt alle elever som sykler påbud om å bruke hjelm. – Det er vi ekstra glad for, avslutter hun.

Foto:

Les også:

Gåløype for de minste

Selv om sykkeldagen i utgangspunktet var ment for fjerde trinn, er hele skolen ute for å lære seg å bli trygge i trafikken.

Første til tredje trinn har egen gåløype, hvor de jobber med å ferdes trygt fram og tilbake til skolen.

Det fokuseres på å kunne se seg for før kryssing av vei, gå trygt på veiskulderen, fortau eller gangsti. For de yngste kan det være en utfordring å klare å holde fokus på trygg ferdsel mens man er på vei til eller fra skolen.

For de eldre elevene på femte og sjette trinn, er det ferdighetstest, sykkelløype gjennom sentrum og oppfriskning av teori som har fokus.

De eldste elevene er enten ute på en lengre sykkeltur, eller bidrar som hjelpere på ferdighetstesten i skolegården.

Foto:

Les også:

Uvurderlig hjelp

Ute i sentrumsløypa er det foreldre og besteforeldre som har vakt på de forskjellige postene. Elevene skal krysse gangfelt på riktig måte, vise tegn når de skal svinge og være oppmerksomme på trafikkbildet.

Underveis blir de observert av postmannskapene, som noterer prikker på dem som glemmer seg bort, eller ikke følger trafikkreglene.

– Det er mange som har glemt seg bort på fotgjengeroverganger, sier en bestemor. Men når de får øye på refleksvesten, kommer de plutselig på at de skal stoppe og gå av sykkelen sier hun, smilenden.

Lærerne følger sine egne klasser og sørger for at alle er klarert før de setter av gårde. Det er en stor jobb og hjelpen de får fra frivillige er viktig for at det skal kunne arrangere denne trafikkdagen.

– Uten hjelp fra frivillige ville vi ikke klart å gjennomføre sykkelløypa i Sætre sentrum sier Linda Marie Hægland.

Både hun og de andre lærerne retter en stor takk til alle frivillige som stiller opp på denne dagen.

Les også: Spleiselag for ny korpsfane i Sætre - har ikke nådd målet

Trygg trafikks anbefaling

Mange skoler har regler for når elevene får lov til å sykle til skolen, besluttet av skolens rådsorganer der både foreldre og skoleledelsen er representert. Elevene får gjerne begynne å sykle til skolen alene etter at ha gjennomført sykkelopplæring på 4. eller 5. trinn. Ved å ha noen felles regler ivaretas alle elevenes sikkerhet.

Trygg Trafikk anbefaler generelt at barn er 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Er skoleveien trygg nok, kan barn gjerne sykle alene tidligere. Anbefalingen skal ikke brukes for å nekte foreldre å sykle sammen med barna til skolen.

I dag kjøres mange med bil til skolen av foreldre, selv om avstanden er kort. Dersom flere barn sykler i stedet for å bli kjørt, vil biltrafikken ved skolene og langs skoleveien reduseres. Færre bilreiser betyr også mindre ulykkesrisiko og økt følelse av trygghet for dem som går og sykler. Mange barn sier at de ville ha syklet dersom de fikk bestemme selv.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken