14 nye foretak i Asker på fem dager. Nye omsorgsboliger, satellittovervåkning og håndballakademi på listen

Siden mandag 30. mars har det kommet 14 nye foretak i Asker kommune.