13 foretak etablert på én uke i Asker. Salg av friluftsopplevelser i Sætre og kjøkkenmaskiner i Nærsnes

Siden mandag 22. juni har 13 foretak etablert seg i Asker kommune.