12 nye foretak på én uke i Asker. To snekkere, mammahjerter og vedlikehold og vask

Kommunen fortsetter å få nye foretak. 12 foretak har blitt opprettet siden fredag 14. februar i Asker.