– Vi har nå gjennomført de første utbetalingene. Vedtak og utbetaling følges opp fortløpende, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding tirsdag.

Over halvparten har til nå fått godkjent søknadene sine, mens enkelte bedrifter har fått avslag.

For lavt omsetningsfall, støttebeløp under minstebeløpet på 5 000 kroner, og uoppgjorte restanser er hovedårsakene til avslagene. For å kunne motta tilskudd fra kompensasjonsordningen, må foretakene oppfylle flere kriterier.

Opplysninger om virksomheter som mottar kompensasjon, vil bli tilgjengeliggjort i en innsynsløsning som skal være klar i løpet av uka.

– Åpenhet og tillit er blant hjørnesteinene i skatteforvaltningen. De samme prinsippene vil ligge til grunn for kompensasjonsordningen. Det legges opp til å gi alle innsyn i hvilke virksomheter som mottar støtte og hvor mye penger de får, sier skattedirektøren.